Kestokuivikealue on maitoyrittäjän työkalu

4dBarn teki kesällä 2019 tutkimuksen kestokuivituksesta. (Lue tästä tutkimuksen taustaa)Pihatto on lehmien koti ja maitoyrittäjän työkalu, jonka yksi osa kestokuivikealue on. Sen huolelliseen suunnitteluun kannattaa panostaa, jotta vältyttäisiin työtä lisääviltä ja epäkäytännöllisiltä ratkaisuilta.

Kokosimme tutkimuksen saldona saamamme käyttäjäkokemukset ja omat havaintomme jokaisen hyödynnettäviksi kestokuivikealueen suunnitteluun. Vaikka kestokuivikealue olisi jo käytössä, saatat hyötyä näistä vinkeistä paljonkin!

1. Kulkureitit

Suunnittele sekä eläinten että koneiden kulkureitit sujuviksi. Selkeät ja helposti valmisteltavat reitit nopeuttavat eläinten siirtoa. Mieti kuivitusta tai tyhjennystä valmistelevat työt:

  • Mihin eläimet siirretään tyhjennyksen tai kuivituksen ajaksi
  • Mitä portteja täytyy kääntää
  • Täytyykö koneen tieltä siirtää jotakin pois
  • Miten ja missä kuivikkeet varastoidaan, jotta ne saadaan kätevästi kuivikealueelle
  • Mihin likainen kuivike tyhjennetään

Reittien on tärkeää olla riittävän isoja traktorille tai kurottajalle, jotta työnteko on sujuvaa. Pelkällä pienkuormaajalla työskentely vie enemmän aikaa. Mieti myös, millaisia valmisteluja ennen toimenpiteitä pitää tehdä ja kauanko niihin menee aikaa.

 

Simple routes for machinery
Sujuvat reitit kestokuivikkeen tyhjennykseen

 

2. Kuivikealueen paksuus

Liukas betoni ei ole sorkille hyväksi, joten alle 15 cm olki- tai turvekerros on liian ohut lehmille. Hiekka- tai hakekerros alimmaisena kerroksena vähentää liukkautta ja antaa sorkille pitävämmän alustan nousta ylös tai mennä makuulle. Lähtökohtaisesti kuivikealue kannattaa suunnitella reippaasti paksummaksi.

A thin layer of bedding on a slippery floor
Liukas lattia ohuen kuivikekerroksen alla

 

3. Lantakäytävän puhdistus

On monia tapoja puhdistaa lantakäytävä (lantakola, lantarobotti, raappa, ei puhdistusta, satunnainen huuhtelu), mutta raappojen kanssa on syytä olla varovainen. Automaattisesti kulkeutuva raappa voi viedä vastasyntyneen ja kuivikealueelta harhautuneen vasikan mennessään. Siksi joillain tiloilla raappoja käytetään vain valvotusti. Kahdella haastattelutilalla ei ollut erillistä lantakäytävää ruokintapöydän yhteydessä, jolloin kuivike likaantui nopeimmin ruokintapöydän edustalta. Tiheämpi tyhjennysväli ruokintapöydän edustalta voi olla tarpeen, sillä aluetta ei voi pitää riittävän puhtaana reippaammalla kuivittamisella, kun kuivikkeen paksuus nousee liikaa verrattuna ruokintapöytään.


The bedding gets dirtier faster near the feeding table if there is no manure alley
Kuivike likaantuu nopeimmin ruokintapöydän vierestä, jos lantakäytävää ei ole

 

4. Vesialtaiden sijoittelu 

Kuivikealueelle tai heti niiden yhteyteen sijoitetut vesialtaat uittavat vettä kuivikkeen puolelle lehmien juodessa tai kun altaita pestään. Kuivikkeen ylimääräisen kastumisen välttämiseksi olisi parempi, että lehmillä on pääsy juomaan vain lantakäytävän puolella.


Water trough may wet the bedding
Vesiallas voi kastella kuivikkeen

 

5. Käsittelynurkkaus

Käsittelypaikka myös kestokuivikealueella on tarpeellinen (esim. kalsiumin antaminen). Tiloilla, joilla käsittelynurkkaus lukittavalla etuaidalla on puuttunut, on ratkaisuna ollut ylimääräinen portti, jolla lehmä saadaan ohjattua nurkkaan.

 

Hoitonurkka tai porttiohjaus kestokuivikealueen lehmille

Hoitonurkan (vas.) puuttuessa voidaan ylimääräisellä portilla (oik.) ohjata eläin nurkkaan.

 

6. Väliaidat

Kuivikealueelle ei kannata rakentaa kiinteitä tolppia, joita joutuu kuivittaessa tai tyhjennettäessä kiertelemään. Kevyet väliaidat on helppo kääntää kuivitettaessa ja tyhjennettäessä. Raskaampi väliaita (leveämpi kuivikealue) tarvitsee keskelle tolpan. Yhdellä tilalla tolpan alaosaan oli valettu betonilla täytetty autonrengas. Tarvittaessa aidan sai katkaistua ja portin ja tolpan käännettyä pienkuormaajalla sivuun.


Light fences (left), and a fence with a movable pole in the middle (right)
Kevyet väliaidat (vas.) tai siirrettävissä oleva tolppa (oik.)

 

7. VIC-lehmien pääsy robotille

Fresh cow -ryhmässä vastapoikineet ovat paremmin valvovan silmän alla kuin lypsävien ryhmässä. Kun lehmät pidetään pidemmän aikaa kestokuivikkeella, kannattaa sieltäkin suunnitella reitti robotille siten, että lehmät voivat omatoimisesti käydä robotilla. Rauhallisen ja väljemmän ryhmän merkitys korostuu etenkin isommissa karjoissa, joissa lehmä siirretään poikimisen jälkeen isoon, useamman robotin lypsyryhmään. Haastatelluista kolmella tilalla oli VIC-lehmien jatkuva pääsy lypsylle. He olivat siihen tyytyväisiä.



Kestokuivikepohja saattaa vaikuttaa etukäteen ajateltuna työläältä. Huolellisesti suunnittelemalla eläinten käsittelyn ja kuivittamisen saa sujuvaksi. Hyvin suunniteltu kestokuivikealue on miellyttävä niin lehmille kuin työntekijöillekin.



VIC 24/7 access to robot

VIC-lehmät pääsevät robotille aina

About author

Emmi-Leena Viitanen

SNS

お問い合わせ

フィンランド:

email: info@4dbarn.com

email: firstname.lastname@4dbarn.com

Address: Isokatu 16 B 11. 90100 Oulu, Finland

USA:

David W Kammel, Madison, WI

Tel. +1 608 212-9901

日本: 

金井奈穂子(獣医)北海道

メール info.japan@4dbarn.com