Kestokuivikkeen käyttöön on paljon erilaisia toimintatapoja. Lypsylehmänavetasta kestokuivikealuetta varataan yleensä vähintään poikiville ja sairaille. 4dBarnin kuivikepohjatutkimuksessa selvitimme eri tapoja hoitaa siirtymäkauden eläinten management kestokuivikealueella, eli millaiseen käyttöön kuivikealueita on suunniteltu, ja missä vaiheessa eläimiä siirretään ryhmästä toiseen. Haastattelemamme tilat voitiin jakaa kolmeen joukkoon sen mukaan, mitkä eläinryhmät kestokuivikealueella olivat:

  1. VIC-ryhmä (pian poikivat ja vastapoikineet) kestokuivikkeella. Lehmien siirto umpiosastolta kestokuivikkeelle pyrittiin tekemään viimeistään viikkoa ennen poikimista. Lehmät poikivat poikimista odottavien ryhmään ja siirrettiin sen jälkeen viereiselle kestokuivikealueelle vastapoikineiden ryhmään. Lehmät olivat rutiininomaisesti vastapoikineiden ryhmässä navetasta riippuen noin viikosta kuukauteen ennen siirtoa lypsävien pääryhmään.

  2. Poikimakarsina kestokuivikkeella. Näillä tiloilla lehmät siirrettiin poikimista odottavien parsiosastolta noin vuorokautta ennen arvioitua poikimista poikimakarsinaan. Siirto lypsävien ryhmään tapahtuu pian poikimisen jälkeen, yleisimmin vuorokauden sisällä poikimisesta, jos lehmän kunto siirron salli.

  3. Umpilehmät kestokuivikkeella. Näillä tiloilla lehmät olivat joko koko umpikauden tai puolet siitä kestokuivikkeella. Poikiminen saattoi tapahtua alueesta erotetussa poikimakarsinassa, umpilehmien sekaan tai erilliselle poikimista odottavien alueelle. Siirto lypsävien ryhmään tapahtui poikimakarsinaa käyttävien tilojen tapaan mahdollisimman pian lehmän kunnon mukaan.

Dry cows in bedded pack

Umpilehmiä kestokuivikkeella


Haastattelujen perusteella ei eri strategioita pysty laittamaan paremmuusjärjestykseen. Kuivikepohjan rakentaminen siirtymäkauden eläimille suurentaa hieman tarvittavaa rakennuspinta-alaa/lehmä parsiosastoon verrattuna, sillä kuivikealaa on varattava eläintä kohti vähintään 10-12 m2. Kestokuivikkeelle et kuitenkaan tarvitse parsikalusteita, vaan alue on yksinkertainen rakentaa.

Vaihtoehtona VIC-osasto

Me 4dBarnilla uskomme, että VIC-osasto lisää eläinten hyvinvointia. Kuiva ja puhdas kuivike lisää mukavuutta ja pitävä alusta helpottaa poikimista odottavien ja vastapoikineiden liikkumista. Pienempi eläinryhmä vähentää stressiä ja mahdollistaa eläinten terveydentilan tarkemman seurannan kuin lypsävien pääryhmässä. 24/7 pääsy lypsylle tarjoaa hiehoille mahdollisuuden oppia kulkemaan robotilla pienemmästä ryhmästä käsin. Työaikaa säästyy, kun myös kestokuivikkeelta on mahdollisuus käydä itsenäisesti lypsyllä, eikä välttämättä tarvitse käydä ohjailemassa lehmää robotille. Näin vältytään myös opettamasta eläintä vahingossa rutiinisti haettavaksi tapalehmäksi.


vastapoikineet
Vastapoikineet hiekalla

 

Vastapoikineille varattu tila kestokuivikkeella tuo apua ja joustoa poikimaruuhkien selättämiseen. Kun lehmät pidetään rutiininomaisesti muutaman viikon ajan poikimisen jälkeenkin kestokuivikkeella, voidaan tarvittaessa pahimman poikimaruuhkan aikaan kuitenkin siirtää osa lehmistä lypsävien ryhmään jo aikaisemmin ja tehdä tilaa uusille poikineille.

Vain poikimakarsinaa käytettäessä poikimatilat on mitoitettava riittävän suureksi, jotta myös poikimaruuhkasta voidaan selviytyä kuivin jaloin. Vaikka pääsääntöisesti lehmät olisivat valmiita siirtymään pian poikimisesta lypsävien ryhmään, on joukossa aina niitä, jotka toipuvat poikimisesta hitaammin. Poikimaruuhkiin on siis varauduttava jo rakennusvaiheessa väljemmillä tiloilla, kun joustovaraa lypsyryhmään siirtämisessä ei ole.

 

poikimakarsina
Poikimakarsina

 

Inspiraatiota Amerikasta

Eri tiloilla on erilaiset lähtökohdat ja toimintatavat siirtymäkauden eläinten hoidossa. Wisconsinin yliopiston Dairyland Initiative -sivusto (englanninkielinen) tarjoaa kattavan tietopaketin, millaisia vaihtoehtoja siirtymäkauden osastointiin on amerikkalaisesta näkökulmasta, sekä laskureita avuksi siirtymäkauden osastoinnin suunnitteluun. Siirtymäkauden eläimiin satsaaminen kannattaa, sillä se maksaa itsensä takaisin kohentuneen maitotuotoksen ja lehmien poistojen vähenemisen myötä.

About author

Emmi-Leena Viitanen

SNS

お問い合わせ

フィンランド:

email: info@4dbarn.com

email: firstname.lastname@4dbarn.com

Address: Isokatu 16 B 11. 90100 Oulu, Finland

USA:

David W Kammel, Madison, WI

Tel. +1 608 212-9901

日本: 

金井奈穂子(獣医)北海道

メール info.japan@4dbarn.com