Robottinavetan 10 tärkeintä ominaisuutta

Edessä pöydälle levitettynä on uuden robottipihaton suunnitelma. 6-rivinen pihatto, jossa on leveät läpiajettavat ruokintapöydät ja kiinteät lantakäytävät.  Pihaton 3 robottia on sijoiteltu siten, että toisesta saadaan lypsettyä myös takakierron eläimet. Mitä muuta osaan kertoa pihaton toimivuudesta ja käytöstä? Kun pihaton pohjakuvaa lähtee kommentoimaan ja muokkaamaan, tulisi ensin tietää miten pihattoa on tarkoitus käyttää. Hyvänä lähtökohtana olisi ryhtyä listaamaan itselle niitä tärkeitä työtehtäviä, mitkä uudessa robottipihatossa tulisi ainakin löytyä. Nykyaikaisessa robottipihatossa tulisi löytyä ainakin nämä 10 asiaa.

 

1. Ajettavien karsina

Robottinavetassa löytyy aina niitä lehmiä, jotka eivät käy vapaaehtoisesti lypsyllä. Yleensä näitä ovat arat ensikot tai loppulypsykauden eläimet. Näitä eläimiä varten on ajettavien karsina, johon hoitaja hakee eläimet. Ajettavien karsinasta ainoa poispääsy takaisin pääryhmään on robottilypsyn kautta. Ajettavien karsinassa ei ole makuuparsia, juoma-allasta tai rehua tarjolla. Sen tulisi olla sijoitettu robottinavettaan myös siten, että pääryhmän eläimillä on mahdollisuus käyttää robottia yhtäaikaisesti. Tutustu Tuomelan tilan ratkaisuihin.


A fetch pen
Haettavien karsina

 

2. VIC –ryhmä (very important cow)

VIC –ryhmä (very important cow) on pihaton sviittialue. Se on varattu kaikkein tärkeimmille, erityishuomiota vaativille vastapoikineille eläimille. VIC – ryhmässä on runsaasti ruokintapöytätilaa ja makuualueena toimii joko kestokuivikekarsina tai syväkuivikeparret. Ryhmällä on vapaa, rauhoitettu pääsy robottilypsyyn 24/7, jolloin aratkin ensikot oppivat käymään omatoimisesti lypsyllä useamman kerran päivässä. VIC-ryhmä sijaitsee pihatossa keskeisellä paikalla, jolloin ne ovat helposti valvottavissa. Lue lisää VIC-lehmistä Virpi Kurkelan blogista VIC-lehmillä ei ole aikaa odotella.

 

VIC-group in a bedded pack area

VIC-ryhmä kestokuivikkeella

 

3. Lehmien ruokintapöytä

Ruokintapöytätilan merkitystä ei voi koskaan liikaa korostaa. Itsekkään ei viihdy 10. henkilönä ruokapöydässä, joka on tarkoitettu 6 hengelle. Riittävä ruokintapöytätila takaa lehmälle syömisrauhan, jolloin se viihtyy siellä pitempään ja palaa ruokintapöydälle useammin. Pääryhmässä lehmillä tulisi olla vähintään 60 cm ruokintapöytätilaa/eläin. VIC-osastossa ruokintapöytätilaa tulisi olla vähintään 76 cm/eläin. Kilpailu tilasta ruokintapöydällä vähentää syöntiä ja rajoittaa tuotosta.

Make sure there is enough feed bunk space

Ruokintapöytätilaa tulee olla riittävästi

 

4. Hoitoparsi

Lehmien hoitoparsi on monitoimityökalu, jonka avulla voidaan parantaa lehmien kestävyyttä karjassa ja saamaan taloudellisia säästöjä. Ennaltaehkäisevällä sorkkahoidolla saadaan ei-tartunnallisia sorkkasairauksia ja ontumia vähennettyä sekä ylläpidettyä lehmien terveyttä. Vaikka tilalla kävisikin ulkopuolinen sorkanhoitaja säännöllisesti vuoden aikana, voidaan hoitoparressa tehdä sorkkien tarkastuksen lisäksi myös muita hoitotoimenpiteitä turvallisesti ja eläimelle miellyttävästi.
Lehmän hoitoparsi sorkkahoitoa ja muita hoitotoimenpiteitä varten

Hoitoparsi

 

5. Sorkkakylpy

Sorkkakylpyä käytetään tarttuvien sorkkasairauksien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Sorkkakylvyn paikka on hyvä miettiä valmiiksi jo suunnitteluvaiheessa. Väärin mitoitetut ja sijoitellut sorkkakylpyaltaat voivat pahimmillaan sekoittaa koko eläinliikenteen ja aiheuttavat vain lisää stressiä ja työtä hoitajille.

A route to the footbath

Reitti sorkkakylpyyn

 

6. Muunneltava erotteluosasto

Robottipihatosta tulisi löytyä muunneltava erotteluosasto. Muunneltavaan erotteluosastoon saadaan tarpeen mukaan sijoiteltua antibioottihoidettavat lehmät erilleen muista pääryhmän eläimistä, jolloin ne saadaan lypsettyä valvotusti ja minimoitua antibioottivahingot. Hoidettava eläin on myös poissa pääryhmästä, jolloin on pienempi tartuttamisriski. Muunneltavaan erotteluosastoon on myös mahdollista sijoittaa kiimahäiriköt ja umpeutettavat lehmät. Mikäli erottelua vaativia lehmiä ei robottipihatosta löydy, voidaan muunneltava erotteluosasto parhaassa tapauksessa yhdistää pääryhmään ja saada näille eläimille lisää ruokintapöytätilaa.

A convertible separation pen

Muunneltava erotteluosasto eli takakiertoalue

 

7. Vasikoille oma rakennus

Vasikoiden sijoittaminen omaan rakennukseen vähentää tarttuvien tautien leviämistä. Robottipihatosta erilliseen vasikkalaan saadaan suunniteltua yksilöllinen, riittävä ilmavaihto sekä kertatäyttöiset karsinat. Myös ruokinta-, kuivitus- ja puhdistusreitit saadaan toimiviksi ja tarvittaessa koneella tehtäviksi, kun robottipihaton seinät ja eläinryhmät eivät rajoita töiden sujuvuutta.

A separate calf barn lowers the risk of diseases

Tautiriski pienenee siirtämällä vasikat omaan rakennukseen

 

8. Koneellinen kuivitus

Koneellinen kuivitus on mahdollista toteuttaa koko robottipihattoon kun sen tarve otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Ison pihaton kuivittaminen käsityönä vie paljon aikaa ja kuivikkeen käyttö saattaa jäädä sen takia niukaksi. Ajettavia kuivituskoneita on mahdollista käyttää myös robottilypsyn yhteydessä, sillä eläimet tottuvat väistämään konetta.

A stall bedder

Koneellinen kuivitus

 

9. Riittävästi vapaata tilaa robotin edessä

Riittävästi vapaata tilaa robotin edessä takaa sujuvan lehmäliikenteen. Robottilypsyssä eläimet käyvät lypsyllä vapaaehtoisesti ja hierarkiassa alimpana, usein ensikot, uskaltautuvat myös robotin odotusalueelle kun siellä on riittävästi tilaa.

A lot of space in front of the robot

Tilava robotin odotusalue

 

10. Puhdas reitti

Robottipihaton ydinalue on robottihuone, jossa hyvin usein sijaitsee myös navetan ”likainen” toimisto. Sieltä operoidaan iso osa pihaton töistä, joten kulkuja sisään ja ulos tulee paljon. Sen sijaan, että pesisimme saappaat joka kerta kun astumme sisään robottihuoneeseen, tulisi sinne olla puhdas reitti. Tämä voidaan toteuttaa puhtaalla käytävällä, astinkivillä tai kulkusillalla. Joskus on tarvetta yhdistellä useampaa näistä.

A clean route to the robot

Puhdas reitti robotille

 

Käyttäjälähtöiseen toiminnalliseen suunnitteluun kannattaa panostaa, sillä se maksaa itsensä takaisin tuottavuuden ja tehokkuuden nousuna. Toimivat ratkaisut lisäävät sekä ihmisten että eläinten hyvinvointia. 4dBarn® Designed on räätälöity valmennusohjelma juuri sinun robottinavettasi tarpeisin.

Tiedätkö, mistä robottinavetan menestystekijät muodostuvat? Kuuntele ilmainen webinaarimme Tuottava ja tehokas robottipihatto ja saat tietoa mm. työajan käytöstä ja hoitotoimenpiteistä robottinavetassa.

About author

Marjo Posio

4dBarnin vasikkaspesialisti

Follow Us

Contact Us

FINLAND Contact:

email: info@4dbarn.com

email: firstname.lastname@4dbarn.com 

Address: Isokatu 16 B 11. 90100 Oulu, Finland

USA Contact: 

David W Kammel, Madison, WI

Tel. +1 608 212-9901

JAPAN Contacts: 

Dr. Nahoko Kanai, Hokkaido, Japan

email: info.japan@4dbarn.com