Heti kun päätät investoida robottilypsyyn, voit alkaa valmistautumaan muutokseen ja kouluttaa itseäsi. Tärkeintä on sisäistää uusi ajattelutapa ja myös uudet taidot ja rutiinit.

Jätä vanhat työtavat vanhaan navettaan

Robottinavetan myötä maitotilan elämä muuttuu, sillä arki poikkeaa merkittävästi lypsyasemapihattoon ja parsinavettaan verrattuna. Lypsyasemapihatossa käsitellään useimmiten suuria eläinryhmiä, kun taas robottinavetassa työskennellään enemmänkin yksittäisten lehmien kanssa. 

Automatiikka antaa paljon uutta tietoa tuotannosta ja lehmistä, mutta se ei kuitenkaan korvaa hyvää karjasilmää. Parsinavetassa ja lypsyasemapihatossa lehmien lypsyyn liittyy aina ihmiskontakti, jolloin kaikki lehmät tulevat tarkistettua tiedostamattakin. Robottinavetassa tätä ”automaattista” tarkistusta ei ole, joten poikkeavuuksien havainnointi jää robotin ja karjanhoitajan vastuulle. Lehmien jalkaterveydellä on suuri vaikutus robottipihatossa, jossa lehmien tulee itse kävellä syömään, juomaan ja lypsylle. Ontumisten varhainen havainnointi on karjanhoitajien vastuulla, sillä kun robotti huomaa lehmällä olevan jokin vikana esimerkiksi lypsykäyntien harvenemisen perusteella, on lehmä saattanut ontua jo pidemmän aikaa. Ontuva lehmä robottinavetassa on hätätapaus ja se tulee hoitaa mahdollisimman nopeasti. Siksi pihatosta on syytä löytyä hoitoparsi.

Robottinavetassa tavoitteena on niin sujuva eläinliikenne, että navetta ikään kuin toimii omillaan, ja ihminen häiritsee lehmien elämää mahdollisimman vähän. Kun navetta on suunniteltu oikein ja työrutiinit hiottu toimiviksi, lehmät tuottavat ja pysyvät terveinä, joten ihmisen rooli on lähinnä tarkkailla navetan toimintaa. Poikimiset, umpeenlaitot, viivelehmät ja muut rutiinityöt ovat tietenkin silti hoidettava ihmisen toimesta, mutta päälypsyryhmän tavoitellaan pärjäävän omillaan ilman ihmisen ohjausta.

 

Ota työntekijäsi ja perheesi mukaan robottinavetan suunnitteluun

Kaikkien tilalla työskentelevien kannattaa osallistua lypsytavan muutoksen suunnitteluun. Robottinavettaa suunniteltaessa on syytä miettiä työrutiinit alusta asti uudelleen, jotta navetan työt sujuvat mahdollisimman jouhevasti. Vanhoja työrutiineja ei siis kannata tuoda suoraan uuteen navettaan, vaan ne kannattaa vähintäänkin päivittää uuteen navettaan sopiviksi. Tämä pätee myös silloin, kun vanha navetta remontoidaan robottipihatoksi.

Pahimmassa tapauksessa lehmille opetetaan vanhoilla rutiineilla huonoja tapoja, jolloin esimerkiksi suuri osa karjasta joudutaan hakemaan robotille lypsylle. Hyvin suunnitellussa ja toimivassa robottipihatossa haettavia lehmiä on robottia kohden vain 1-2!

Uuden arjen suunnittelu voi olla todella vaikeaa, jos omakohtaista kokemusta robottinavetassa työskentelystä ei ole. Aluksi kannattaa listata työrutiinit, kenen vastuulla ne ovat ja kuinka usein niitä tehdään. Näiden asioiden miettiminen etukäteen auttaa järjestelemään viikkorutiineja ja jopa työvuoroja. Katso noin 4 min video, miten rutiinit hoituvat Mäkelän pihatossa.

Työ on erilaista robottinavetassa

 

Robottinavetan työrutiineista vähän tietoa tarjolla

Robottinavettaa suunnittelevan kannattaa vierailla mahdollisimman paljon toiminnassa olevissa robottipihatoissa ja haastatella tilallisia heidän toimintatavoistaan. Ilman omaa kokemusta, robottinavetan toiminnallisuutta voi olla kuitenkin vaikeaa ymmärtää tilavierailuilla.

  • Miten robottien sijoittelu vaikuttaa eläinten reitteihin?
  • Kuinka moni eläinryhmä pystyy käyttämään robottia samanaikaisesti?
  • Mitä työrutiineja aamuvuoroon kuuluu?
  • Robotti tarjoaa lukemattomia raportteja, mutta mitä niistä tulee katsoa päivittäin?
  • Mitä toiminnallisuuksia robottinavetasta tulee löytyä? 

Robottinavetta toimii hyvin eri tavalla parsinavettaan ja lypsyasemapihattoon verrattuna, jolloin pelkät tilavierailutkaan eivät vielä tuo kokonaisvaltaista käsitystä navetan toiminnallisuudesta. Paras tapa oppia ymmärtämään robottinavetan arkea onkin päästä kokeilemaan työskentelyä robottinavetassa! Jo muutaman päivän kokeilujakso auttaa ymmärtämään navetan toimintoja ja mitä töitä siellä tulee tehdä. Työjaksoja kannattaa tehdä muutamassa erilaisessa pihatossa, jotta saat laajennettua näkemystäsi. Muista että sinun ei tarvitse kopioida muiden tilojen työrutiineja omaan navettaasi, valitse vain parhaimmat ja tuo ne.

Tilavierailulla robottipihatossa

Tietoa robottilypsyyn siirtymisestä on tarjolla

Asiantuntevat yhteistyökumppanit, neuvojat ja eläinlääkärit voivat auttaa sinua paljon tuomalla omaa näkemystään mukaan suunnitteluun. Maidontuottajien väliset pienryhmät ovat hyviä mahdollisuuksia selvittää kollegoiden kokemuksia. Myös erilaiset koulutukset ja kurssit auttavat ymmärtämään robottinavetan ominaisuuksia. Tähän tarkoitukseen olemme luoneet 4dBarn täyden kympin robottipihatto – verkkokurssin, jossa käsitellään navetan kymmenen tärkeintä ominaisuutta, ja mitä näiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon.  

Aloita robottilypsyyn valmistautuminen hyvissä ajoin. Investoinnin jälkeen tavoitteenasi on varmasti tasainen tulovirta jokainen kuukausi? Tämä tarkoittaa robottinavetassa sitä, että karjan tulee poikia mahdollisimman tasaisesti ympäri vuoden. Lypsyasema antaa pelivaraa lypsyryhmien kokoon, mutta robotti ei määräänsä enempää lehmiä lypsä. Tasaiset poikimiset ympäri vuoden on helpommin sanottu, kuin tehty, mutta se on mahdollista. Poikimarytmin muuttaminen vie kuitenkin paljon aikaa, jolloin siihen kannattaa panostaa jo 2-3 vuotta ennen robottilypsyyn siirtymistä.

Robottinavetassa lehmien puhtaudella on suuri vaikutus maidon laatuun ja tähän voit vaikuttaa jo kauan ennen uutta navettaa kiinnittämällä huomiota lehmien rakenteeseen. Jotta lehmät pysyvät puhtaana, niillä pitää olla puhtaat parret. Ja jotta parret pysyvät puhtaana tulee lehmien olla samankokoisia, jotta parret voidaan mitoittaa oikein. Jalosta siis lehmistä tasakokoisia, hyvää utarerakennetta unohtamatta. 

Muutoksia voit alkaa harjoittelemaan jo vanhassa navetassasi. Jos robottipihattoon tulee aperuokinta uutena asiana, aloita sen opettelu ja tekeminen jo vanhan navetan aikana! Aperuokinta eroaa erillisruokinnasta ja siinä tulee huomioida moni asia, joista osan oppii vasta kokemuksen kautta. Jos aloitat aperuokinnan jo vanhassa navetassa, sinun ei tarvitse opetella myös rehustusta navetan käyttöönoton yhteydessä. Näin myös lehmillä on tuttu rehu uudessa navetassa, mikä vähentää kerralla tapahtuvien muutoksien määrää. Appeen koostumusta toki tulee säätää robottien kanssa, joten pidä tiivistä yhteyttä ruokintaneuvojasi kanssa.

Kun lypsyrobotien käyttöönotto lähestyy, muista luota itseesi, robottiin ja lehmiisi! Anna lehmille aikaa tottua muutokseen, ole kärsivällinen ja varaa apukäsiä riittävästi, jotta talonväelläkin olisi aikaa hengähtää. Tarjoa lehmille reilusti hyvälaatuista rehua, hyvät olosuhteet, puhtaan ja pehmeän makuupaikan, sekä rauhallisen eläinten käsittelyn.

Antti Puuri, MMYO, juniori asiantuntija

Virpi Huotari, MMM, toimitusjohtaja

Follow Us

Contact Us

FINLAND Contact:

email: info@4dbarn.com

email: firstname.lastname@4dbarn.com 

Address: Isokatu 16 B 11. 90100 Oulu, Finland

USA Contact: 

David W Kammel, Madison, WI

Tel. +1 608 212-9901

JAPAN Contacts: 

Dr. Nahoko Kanai, Hokkaido, Japan

email: info.japan@4dbarn.com