Robotti vanhaan navettaan – tuostako vain?

Robottilypsyyn siirtymistä suunniteltaessa oletettavin ratkaisu olisi uusi robottipihatto. Se ei kuitenkaan aina ole taloudellisesti mahdollista, varsinkin jos olemassa oleva navetta on suhteellisen uusi. Lisäksi uusi pihatto vaatii tuotannon laajentamista, jota voivat rajoittaa tilan resurssit ja maitomarkkinat.

 

Monilla tiloilla on hyvä navetta ja olisi resurssien tuhlaamista olla hyödyntämättä sitä. Nykyisen pihaton muuttaminen robottilypsyyn voi olla erittäin hyvä vaihtoehto.


Voinko nyt vain ostaa robotit ja asentaa ne jotenkin pihattooni? Kyllä voit, mutta et välttämättä saavuta tavoitteitasi työn tehokkuuden lisäämisessä ja lehmien tuotoksessa, mitä oletit robottilypsyn aikaansaavan. Olemme mitanneet työn tehokkuutta monissa pihatoissa, jonne robotti on asennettu jälkikäteen. Joillain tiloilla työtehokkuus ei ole merkittävästi parantunut asemalypsystä robottilypsyyn siirryttäessä. Miksi näin?

Useimmissa tapauksissa robotti tai robotit on vain tiputettu pohjakuvaan sillä toiveajatuksella että se ratkaisee lypsyn automatisoinnin. Näin kyllä tapahtuu, mutta robottipihatto on paljon enemmän kuin saada lehmät lypsetyksi automaattisesti. Sen sijaan että olet ajanut lehmäryhmää asemalle, joudutkin nyt hakemaan yksittäisiä lehmiä robotille. Ja koska robotti lypsää vain yhtä lehmää kerrallaan, tämä voi pahimmassa tapauksessa viedä yhtä paljon aikaa kuin lypsäisit lehmät ryhmänä asemalla.

 

Lypsyrobotti on vain osa kokonaisuutta

Lypsyrobotti on maidon korjuukone eikä sen hankkiminen pihattoon ei automaattisesti merkitse työn tehostumista.

Me ajattelemme että pihatto itsessään on maidontuotannon työkalu ja robotti siellä on sen yksi komponentti.

Toimivaa robottinavettaa katsotaan kokonaisuutena ja mietitään lehmien hoitokäytännöt kokonaan uudelleen. Jos lehmien hoito robottipihatossa on uutta, silloin kannattaa hankkia ulkopuolista apua työrutiinien suunnitteluun ja eläinten hoitokäytäntöihin. Työrutiinien läpikäyminen on tärkeää, jotta voidaan määritellä millaisia muutoksia vanhaan navettaan pitää tehdä siirryttäessä robottilypsyyn. Työrutiinien tarkastelu ja päivitys on yhtä tärkeää myös uutta robottipihattoa suunniteltaessa.

Lypsyrobotti muuttaa karjanhoitorutiineja

Lypsyrobotti muuttaa myös muita karjanhoitorutiineja.

 

Aikaa kestävät suunnitelmat

Lypsyrobotin asentaminen vanhaan navettaan vaatii suunnitelmat, jossa huomioidaan pihatossa asuvat eläimet sekä konkreettiset rajoitteet kuten käytettävissä olevan pinta-alan rajallisuus, runkotolpat, nykyinen lantajärjestelmä ja ympärillä olevat rakennukset. Tärkeä sääntö muutoskohteissa on katsoa pidemmälle kuin rakennusaikaan.

Suunnitteluvaiheessa yleisimmin tehtävät virheet

  1. Robotit sijoitetaan niin, että ne haittaavat muutosaikaista karjanhoitotyötä mahdollisimman vähän. Rakentamisaika lehmät ympärillä on haastavaa ja vaatii luovuutta järjestellä toiminta niin, että karjanhoito onnistuu silloinkin
  2. Muutostöiden minimointi robotin ympärillä rahaa säästääkseen. Vanha totuus kuitenkin pätee tässäkin: Maksa nyt ja säästä myöhemmin. 
  3. Pihattoa ei suunnitella käyttäjälähtöisesti. Jotta robottipihatto helpottaisi työntekoa ja parantaisi tuottavuutta, se pitää suunnitella siellä tehtävät toiminnot huomioiden.
  4. Suunnitelmissa ei huomioida mahdollisia tulevaisuuden tarpeita, kuten pihaton laajentamista tai vasikkalan rakentamista.

Nämä virheet säästävät kyllä rahaa suunnittelu- ja rakennusvaiheessa, mutta tulevat kalliiksi myöhempien investointien hankaluutena, tarpeettomina työvoimakuluina sekä saamatta jääneenä maitotuotoksena.

 

Robotti ei tee pihatosta uutta

Robottilypsyyn siirtyminen ei ratkaise lehmien hyvinvointiin ja mukavuuteen liittyviä ongelmia, ellei näitä  asioita huomioida muutoksessa. Parsien mitoitus ja lantakäytävien leveys on vanhoissa navetoissa lähes aina alle nykysuositusten. Hyvin toimivassa robottinavetassa lehmien pitää maata parsissa, niin että käytävät ovat auki robotille vapaaehtoista kulkua varten. Asemapihatossa tämä ei ole niin iso ongelma, koska lehmät ajetaan ryhmänä kokoomatilaan asemalle.

Peruskorjauskohteissa ei ole syytä odottaa täysin vastaavaa tehokkuutta kuin uudessa pihatossa, koska pihatto on vanha ja mitoitukset ovat mitä ovat. Robottiin siirryttäessä olisikin hyvä tehdä joitain päivityksiä myös itse pihattoon:

  • Vanhat lantakäytävät usein kapeita eikä niiden levittäminen ole helppoa, jolloin
  • Makuuparret lehmille niin mukavakasi kuin mahdollista, jotta makuuaika lisääntyisi ja
  • Lantakäytäville saadaan lisää tilaa, joka taas
  • Tehostaa eläinliikennettä robotille
  • Erittäin tärkeä kehitettävä osa-alue on ilmanvaihto ja viilennys. Kesän kuumalla lehmät tulevat laiskoiksi kulkemaan robotilla ja ajettavia lehmiä voi silloin olla paljon.

 

Käytä aikaa suunnitteluun

Suunnitteluvaiheen merkitys on avainasemassa, myös laitettaessa robotti vanhaan navettaan. Kaikki alkaa managementista. Robottilypsy ei ole ainoastaan uusi tapa lypsää, se on uusi tapa hoitaa lehmiä. 

Robottilypsyyn siirryttäessä koko karjamanagement on mietittävä uudelleen.

Niissä suunnittelukohteissa, joissa olemme olleet mukana, työmäärä on parhaimmillaan tippunut puoleen ja myös maitomäärä on noussut, vaikka robotti on asennettu vanhaan navettaan. Meidän tavoitteenamme auttaa sinua menestymään maitoyrittäjänä. Yhdessä sinun kanssasi laadimme tilallesi parhaan mahdollisen robottipihaton, jossa lehmien hyvinvointi ja työntehokkuus kulkevat käsikädessä.

Kuuntele lisää maksuttomasta webinaaristamme: Tuottava ja tehokas robottipihattoAbout author

Jouni Pitkäranta

4dBarn arkkitehti

Follow Us

Contact Us

FINLAND Contact:

email: info@4dbarn.com

email: firstname.lastname@4dbarn.com 

Address: Isokatu 16 B 11. 90100 Oulu, Finland

USA Contact: 

David W Kammel, Madison, WI

Tel. +1 608 212-9901

JAPAN Contacts: 

Dr. Nahoko Kanai, Hokkaido, Japan

email: info.japan@4dbarn.com