4dBarnin kestokuiviketutkimuksen yksi osa-alue oli kestokuivikepohjan käytännöllisyys ja toimivuus. Navetta itsessään on monimutkainen kokonaisuus kaikkine tärkeine yksityiskohtineen, josta kestokuivikealue on pieni osa kokonaisuutta. Silti senkin suunnitteluun kannattaa käyttää aikaa, jotta vältetään työtä lisäävät tai epäkäytännölliset ratkaisut. Tässä koottuna meidän huomioitamme sekä tilojen käytännön kokemuksia, joihin kannattaa kestokuivikealuetta suunnitellessa kiinnittää huomiota. Näitä voi pohtia myös oman valmiin kuivikealueen näkökulmasta; löydätkö pointteja, joita muuttamalla voidaan viilata kestokuivikealueesta käytännöllisempi ja työtehokkaampi?

Simple routes for machinery
Sujuvat reitit kestokuivikkeen tyhjennykseen

 

1. Kulkureitit

Suunnittele sekä eläinten että koneiden kulkureitit sujuviksi. Selkeät ja helposti valmisteltavat reitit nopeuttavat eläinten siirtoa. Mieti kuivitusta tai tyhjennystä valmistelevat työt; mihin eläimet siirretään tyhjennyksen tai kuivituksen ajaksi, mitä portteja täytyy kääntää, täytyykö koneen tieltä siirtää jotakin pois, miten ja missä kuivikkeet varastoidaan, jotta ne saadaan kätevästi kuivikealueelle, mihin likainen kuivike tyhjennetään. Tyhjennys kestää kauemmin, jos isomman alan joutuu hoitamaan pelkällä pienkuormaajalla, tai jos valmisteluissa menee aikaa. Reittien on tärkeää olla riittävän isoja traktorille tai kurottajalle, jotta työnteko on sujuvaa.

 

A thin layer of bedding on a slippery floor
Liukas lattia ohuen kuivikekerroksen alla

 

2. Kuivikealueen syvyys

Alle 15 cm olki tai turvekerros on liukas lehmille, kun sorkat eivät pidä liukkaalla betonilla kuivikkeen alla. Hiekka- tai hakekerros alimmaisena kerroksena vähentää liukkautta ja antaa sorkille pitävämmän alustan nousta ylös tai mennä makuulle. Lähtökohtaisesti kuivikealue kannattaa suunnitella reippaasti syvemmäksi.


The bedding gets dirtier faster near the feeding table if there is no manure alley
Kuivike likaantuu nopeimmin ruokintapöydän vierestä, jos lantakäytävää ei ole

 

3. Lantakäytävän puhdistus

On monia tapoja puhdistaa lantakäytävä (lantakola, lantarobotti, raappa, ei puhdistusta, satunnainen huuhtelu), mutta raappojen kanssa on syytä olla varovainen. Automaattisesti kulkeutuva raappa voi viedä vastasyntyneen ja kuivikealueelta harhautuneen vasikan mennessään. Siksi joillain tiloilla raappoja käytetään vain valvotusti. Kahdella haastattelutilalla ei ollut erillistä lantakäytävää ruokintapöydän yhteydessä, jolloin kuivike likaantui nopeimmin ruokintapöydän edustalta. Tiheämpi tyhjennysväli ruokintapöydän edustalta voi olla tarpeen, sillä aluetta ei voi pitää riittävän puhtaana reippaammalla kuivittamisella, kun kuivikkeen paksuus nousee liikaa verrattuna ruokintapöytään.


Water trough may wet the bedding
Vesiallas voi kastella kuivikkeen

 

4. Vesialtaiden sijoittelu

Kuivikealueelle tai heti niiden yhteyteen sijoitetut vesialtaat uittavat vettä kuivikkeen puolelle lehmien juodessa, tai kun altaita pestään. Kuivikkeen ylimääräisen kastumisen välttämiseksi olisi parempi, että lehmillä on pääsy juomaan vain lantakäytävän puolella.

A handling corner with a headgate (left), a gate to guide a cow to a corner (right)

Hoitonurkan (vas.) puuttuessa voidaan ylimääräisellä portilla (oik.) ohjata eläin nurkkaan.

 

5. Käsittelynurkkaus

Käsittelypaikka myös kuivikepohjalla on tarpeellinen (esim. kalsiumin antaminen). Tiloilla, joilla käsittelynurkkaus lukittavalla etuaidalla on puuttunut, on ratkaisuna ollut ylimääräinen portti, jolla lehmä saadaan ohjattua nurkkaan.


Light fences (left), and a fence with a movable pole in the middle (right)
Kevyet väliaidat (vas.) tai siirrettävissä oleva tolppa (oik.)

 

6. Väliaidat

Kuivikealueelle ei kannata rakentaa kiinteitä tolppia, joita joutuu kuivittaessa tai tyhjennettäessä kiertelemään. Kevyet väliaidat on helppo kääntää kuivitettaessa ja tyhjennettäessä. Raskaampi väliaita (leveämpi kuivikealue) tarvitsee keskelle tolpan. Yhdellä tilalla tolpan alaosaan oli valettu betonilla täytetty autonrengas. Tarvittaessa aidan sai katkaistua ja portin ja tolpan käännettyä pienkuormaajalla sivuun.

VIC 24/7 access to robot

VIC 24/7 pääsy robotille

 

7. VIC 24/7 pääsy robotille

Fresh cow -ryhmässä vastapoikineet ovat paremmin valvovan silmän alla kuin lypsävien ryhmässä. Kun lehmät pidetään pidemmän aikaa kestokuivikkeella, kannattaa sieltäkin suunnitella reitti robotille siten, että lehmät voivat omatoimisesti käydä lypsyllä. Rauhallisen ja väljemmän ryhmän merkitys korostuu etenkin isommissa karjoissa, joissa lehmä siirretään poikimisen jälkeen isoon, useamman robotin lypsyryhmään. Haastatelluista 3 tilalla oli VIC-lehmien 24/7 pääsy lypsylle ja he olivat siihen tyytyväisiä.

Kestokuivikepohja saattaa vaikuttaa etukäteen ajateltuna joidenkin mielestä työläältä. Yksityiskohdat huomioimalla saat eläinten käsittelyn sujuvaksi, sekä kuivitus- ja tyhjennysvaiheet tehokkaiksi. Hyvä ennakkotyö palkitaan hyvin toimivalla kestokuivikepohjalla!

About author

Emmi-Leena Viitanen

Seuraa meitä

Ota Yhteyttä

Suomen yhteyshenkilö:

Sähköposti: info@4dbarn.com

Sähköposti: name.lastname@4dbarn.com

Osoite: Isokatu 16 B 11. 90100 Oulu, Finland

Yhdysvaltojen yhteyshenkilö: 

David W Kammel, Madison, WI

Puh. +1 608 212-9901

Japanin yhteyshenkilö: 

Tohtori Nahoko Kanai, Hokkaido, Japani

Sähköposti: info.japan@4dbarn.com