Mihin ongelmaan 4dBarn etsii ratkaisun?

Robottinavetta on lehmien koti ja maidontuottajan työpaikka. Se on maidontuotannon ja maitobisneksen työkalu. Maitoyrittäjä rakentaa robottinavetan keskimäärin kerran 15 vuodessa, ja investointina se on suurin, johon yrittäjä investoi uransa aikana - keskimäärin noin kaksinkertainen vuotuinen liikevaihto. Investoinnille on suuret odotukset.

Lypsyrobotin hankkimisen myötä toivotaan huomattavia työajan säästöä sekä parempaa eläinten hyvinvointia vuosiksi eteenpäin. Navetan pitäisi myös pystyä täyttämään ympäristö- ja kuluttajavaatimukset koko elinkaarensa ajan. Tänään vuonna 2022 rakennetun navetan on täytettävä nämä vaatimukset vuoteen 2035-2040 asti. 

Kaikki rakennusinvestoinnit eivät täytä näitä odotuksia ja yrittäjät ovat pettyneitä esimerkiksi suureen työmäärään. Syynä on maidontuottajan kyvyttömyys päivittää ja ottaa käyttöön uusia työrutiineja, kun siirrytään robottilypsyyn.  

Navetan tekniset rajoitteet voivat olla esteenä nykyaikaisimpien ja lehmäystävällisimpien hoitomenetelmien käyttöönotolle. Myös navetan käytön ympäristövaikutuksista nyt ja tulevaisuudessa ollaan tietämättömiä.

Valmennamme maitoyrittäjiä parantamaan maidontuotanto- ja karjanhoitotaitoja sekä suunnittelemaan kanssamme lehmille pihattoja. Jotta heidän maitobisneksellä on ulkoinen olemassaolon oikeutus sekä sisäinen tehokkuus tuottaa maitoa sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla, taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla unohtamatta lehmien ja ihmisten hyvinvointia.

Ennen before
Jälkeen before

Mitä tarjoamme asiakkaalle?

Navettainvestoinnin valmistelu – Neljä askelta alkuun

Näe navettasi lehmän ja työntekijän silmin! 

4dBarn tarjoaa valmennusta ja palveluja uuden tai peruskorjattavan navetan toiminnalliseen suunnitteluun sekä nykyisen toiminnan tehostamiseen. 

 

4dBarn® Invest​​​​​​​​​​ – Investointikartoitus on ensiaskel rakennusinvestoinnin suunnittelulle

4dBarn® Designed​​​​​ – Robottinavetan suunnittelu, valmennus sekä pohjapiirros

4dBarn® Boosted​​​​​ – Robottinavetan toiminnan ja työajan tehostamisen mittaus

4dBarn® Ventilated​​​​​ – Vasikkalan ilmanvaihdon suunnittelu aekä Lypsykarjapihaton viilennyssuunitelma

4dBarn® eAcademy – Milloin ja missä vain voit opiskella verkkokursseilla tai webinaareissa

 • Kysymyksiä, joita pohdit? Minkälaisia investointipolkuja meidän tilalla voisi olla? Pystynkö hyödyntämään olemassa olevaa navettaa robottipihatoksi?

  Voiko edullisella investoinnilla saada silti toimivan yksikön? Mihin paikkaan uusi navetta kannattaa rakentaa, jotta laajentaminen on myös tulevaisuudessa mahdollista? Voiko vanhoja rakennuksia korjata johonkin käyttöön? Mitä vaihtoehdot suurin piirtein maksavat?

 • Haaveiletko täydellisestä navetasta, jossa työt sujuvat hyvin ja tulosta syntyy kohti tavoitteita? Oletko miettinyt, mihin töihin palkkaat työntekijän?

  Suunnitellaan navetta yhdessä toiveittesi mukaan! Robottinavetan uudenlainen toiminnallinen suunnittelu ja valmennus.

 • Ainutlaatuinen kansainvälinen tietokanta osoittaa parantamispotentiaalin. 4dBarn® Boosted – robottinavetan toiminnan ja työajan tehostaminen.

 • Ventilated-palvelu auttaa suunnittelemaan ja parantamaan uuden tai vanhan vasikkalan ilmanvaihtoa. Tavoitteena ovat terveemmät ja paremmin kasvavat vasikat sekä miellyttävämpi työympäristö.

Testimonials

 • Navetan suunnitteluprosessi oli sujuva ja lopputulos varsin onnistunut. Tilakohtaiset tarpeet otetaan 4dBarn® Oy:n toiminnassa hyvin huomioon. Sijoitettu raha tulee takaisin ajansäästöinä ja eläinten lisääntyneenä hyvinvointina. Olen suositellut yritystä myös tuttavilleni. 4dBarn® Designed 1 robotti

  Riikka ja Mika Peltola
  Haarajoki, Suomi
 • Palvelu on suoraviivaista ja suunnitellussa aikataulussa pysy. Myös omaa toimintaa saa paremmin aikataulutettua, kun on yhteinen aikataulu, jota noudatetaan. Varsinaisessa suunnittelussa asiantuntijat ovat ajan hermolla ja katsovat pitkälle tulevaisuuteen. Asiantuntijat tietävät ja osaavat paljon ja heidän näkemyksiinsä on helppo "tarttua". 4dBarn®Suunniteltu 3 robottia + 4dBarn®Ilmanvaihto

  Emma Lappi
  Tissalan tila / Pieksämäki
 • Jouni Pitkäranta, Architect
  Jouni Pitkäranta, Architect
  Jouni Pitkäranta on kokenut kansainvälinen navettasuunnittelija vuodesta 1987 lähtien, jolloin hän oli vasta 15-vuotias. Ennen 4dBarnia hän on johtanut omaa arkkitehtitoimistoaan Cowhomes. Jouni Pitkäranta on erikoistunut robottilypsynavettojen, hiehopihattojen ja vasikkaloiden suunnitteluun. Jouni on suunnitellut yhteensä noin 700 navettaa pääosin Suomessa, mutta myös Japanissa, Ruotsissa, Virossa, Venäjällä, Liettuassa, Hollannissa ja Saksassa.
 • Marjo Posio M.Sc.(Agr.)
  Marjo Posio M.Sc.(Agr.)
  Marjo Posio on lypsykarjan management asiantuntija, jonka ydinosaamista ​​ovat vasikat. Marjolla on vahva käytännön kokemus robottinavetoista, suurista vasikkakasvattamoista sekä AMS-navetan työprosessien kehittämisestä. Valmistuttuaan vuonna 2009 hän on työskennellyt projektipäällikkönä ja neuvojana. Marjo on erittäin ammattitaitoinen asiakaspalvelussa. Digitaaliset työkalut ja palvelut kiinnostavat häntä suuresti.
 • Virpi Huotari, M.Sc.(Agr.)
  Virpi Huotari, M.Sc.(Agr.)
  Virpi Huotari on toimitusjohtaja, joka on kokenut liiketoiminnan kehittämisen ammattilainen. Hän on taitava valmennuksessa, yrittäjyydessä ja strategiassa. Hänen erikoisalansa ovat maatilan johtaminen ja LEAN, henkilöstöresurssit sekä esimiesten ja työntekijöiden valmennus.
 • Antti Puuri, BS (Agr.)
  Antti Puuri, BS (Agr.)
  Antti Puuri tuo vahvaa käytännön osaamista tiimiin. Maatilan kasvattina Antti on hankkinut kokemusta kotitilan lisäksi myös työskennellen maitotiloilla sekä Suomessa että ulkomailla. Tämä monipuolinen kokemus on antanut hänelle arvokasta tietoa siitä, kuinka eri tekijät vaikuttavat navetan tehokkuuteen sekä eläinten ja ihmisten hyvinvointiin. Antti on vakuuttunut siitä, että jokainen navetta vaatii yksilöllisen lähestymistavan suunnitteluprosessissa. 
 • Virpi Kurkela, DVM
  Virpi Kurkela, DVM
  Virpi Kurkelan ammatillinen kiinnostus keskittyy lypsylehmien terveyteen ja hyvinvointiin robottilypsyssä sekä karjan terveydenhuoltoon maitotiloilla. Virpin vastuuna on huolehtia eläinten hyvinvointitarpeet navettasuunnittelun yhteydessä sekä bioturvallisuus Hän on myös erittäin kokenut ja innostava puhuja.
 • Nahoko Kanai, DVM
  Nahoko Kanai, DVM
  Nahoko Kanai on eläinlääkäri, jolla on laaja tietämys ruokinnasta ja karjan terveydenhuollosta japanilaisilla maitotiloilla. Osana 4dBarn-tiimiä hänen tavoitteenaan on tuoda maailman ajankohtaisinta tietoa Japanin maitosektorille. Nahoko vastaa asiakaspalvelusta, markkinoinnista ja myynnistä Japanissa.
 • Miho Tabata, DVM
  Miho Tabata, DVM
  Miho Tabata vastaa japaninkielisistä käännöksistä kaikissa materiaaleissa. Hän toimii myös erinomaisena tulkkina valmennuspalavereissa ja webinaareissa. Muutettuaan Hokkaidoon –Japanin maitoalueelle Miho vaihtoi pieneläintieteen ja -liiketoiminnan maitoalaan.
 • David W Kammel PhD
  David W Kammel PhD
  Emeritusprofessori on johtava asiantuntija lypsykarjatilojen ja rakennusten suunnittelussa. Kammel väitteli tohtoriksi vuonna 1985, jonka jälkeen on hän työskennellyt tuhansien maitotilojen kanssa Wisconsinissa, USA:ssa sekä kansainvälisesti. 4dBarnin tiimissä hänen vahvuudet ovat asemapiirrossuunnittelu, viilennyssuunnitelmat sekä isojen asemapihattojen management.

Ota Yhteyttä

Suomen yhteyshenkilö:

Sähköposti: info@4dbarn.com

Sähköposti: firstname.lastname@4dbarn.com

Osoite: Isokatu 16 B 11. 90100 Oulu, Finland

Yhdysvaltojen yhteyshenkilö: 

David W Kammel, Madison, WI

Puh. +1 608 212-9901

Japanin yhteyshenkilö: 

Tohtori Nahoko Kanai, Hokkaido, Japani

Sähköposti: info.japan@4dbarn.com