Ajan saatossa työrutiinit vakiintuvat, eikä niihin tule välttämättä kiinnitettyä enää huomiota. Tällöin vaarana on, että rutiinien sekaan eksyy myös tuottamatonta työtä, johon kuluu sekä aikaa että rahaa. Ulkopuolisen silmät voivatkin nähdä asioita ja näkökantoja, joita itse ei ole välttämättä pohtinut. Sujuvat työrutiinit ovat koko navetan ydin, ja ne määrittävät kuinka tehokas navetta on. Aina välillä olisikin hyvä käydä navetan arkirutiinit läpi miettien, löytyisikö mistään työtä jota saataisiin tehostettua. Pienelläkin päivittäisellä ajansäästöllä on suuri merkitys vuositasolla.

Jenkkityylinen navetta on avara, ja kevytrakenteinen. Navetan kallistuksen ja runsaan kuivituksen ansiosta käytävät pysyvät kuivina.

Jenkkityylinen navetta on avara, ja kevytrakenteinen. Navetan kallistuksen ja runsaan kuivituksen ansiosta käytävät pysyvät kuivina.

Heinäkuussa meillä kesätyöntekijöillä oli mielenkiintoinen projekti, kun kävimme mittaamassa työrutiineja Eero Järvenpään tilalla Hämeenkyrössä. Työrutiinien mittaus ei sinänsä ole 4dBarnille uutta, sillä siihen tarkoitukseen on kehitetty oma Boosted-palvelu robottinavetoihin. Palvelussa kaksi 4dBarnin asiantuntijaa tulee navetan aamutöille mukaan mittaamaan navetan työrutiinit. Edellisenä iltana navettaan on myös asennettu timelapse-kamerat, jotka kuvaavat navettaa yön ja aamutöiden ajan. Näin saadaan arvokasta tietoa myös siitä, mitä navetassa tapahtuu silloin, kun hoitaja ei ole paikalla. Timelapse-video käydään myöhemmin asiantuntijoiden kesken läpi, jossa tutkitaan lehmien ajankäyttö yön aikana. Montako prosenttia lehmistä on keskimäärin syömässä, kuinka tehokkaalla käytöllä parret ovat, kuinka suuri osa lehmistä tekee täysin tuottamatonta seisoskelua käytävillä? Muun muassa näihin kysymyksiin antaa timelapse-video vastaukset.

Työrutiinien mittaustiedot kerätään sitä varten kehitettyyn applikaatioon, joka näyttää työajan jakaantumisen eri osa-alueittain. Applikaatio laskee lopuksi myös navetan tehokkuudelle tunnusluvun (maitoa/työtunti), ja näyttää tilasi sijoittumisen kaikkien Boosted-palvelun ostaneiden tilojen joukossa. Boosted-käyntejä on tehty vuosien saatossa yli kymmenessä maassa, joten pääset vertailemaan tilasi tuloksia kattavan ja kansainvälisen aineiston kanssa. Tilakäynnistä tehdään kattava raportti, jossa käsitellään aamutöiden aikana tehdyt havainnot, työrutiiniapplikaation tulokset sekä timelapsesta tehdyt päätelmät. Lopuksi saat yhteenvedoksi kehityslistan, johon olemme koonneet merkittävimmät kehityskohteet, jolla saat parannettu tilasi tuottavuutta!

CASE: Järvenpää

Järvenpään tilakäynti oli hyvin poikkeuksellinen mittauskäynti, sillä työrutiineja ei ole ennen mitattu lypsyasemapihatoissa. Vierailuajankohdaksi valikoitui iltalypsy, ja timelapse-kamerat asennettiin jo hyvissä ajoin päivällä, jotta rehunjako ja siihen liittyvä eläinliikenne saatiin tallennettua kameroille. Järvenpään navetassa on paljon viitteitä Yhdysvalloista. Makuuhalli on erittäin kevytrakenteinen ja avoin. Parsipaikkoja löytyy tällä hetkellä 200, ja lehmät lypsetään kahdesti päivässä 2x20 takalypsyasemalla. Vastapoikineille on oma pieni osasto vanhassa navetassa. Vesialtaat ovat eristetyt ja navetta on kallistettu päädyssä olevaa kokoojakourua kohti, jotta virtsa ei jää lantakäytäville seisomaan. Lantakäytävien puhdistus hoidetaan niinikään jenkkityyliin liukuohjatulla kuormaajalla. Parsien makuumukavuutta on parannettu lisäämällä parren takaosaan lankku, jotta parsia voidaan käyttää semisyvinä parsina. Tavoitteena on saavuttaa syväkuivikeparren ja parsipedin parhaat puolet. Viilennykseen on navetassa panostettu, ja se tulikin heinäkuisena hellepäivänä tarpeeseen! Parsirivien päälle oli asennettu paneelituulettimia jonoon, ruokintapöydällä oli kaksi kopteria sekoittamassa ilmaa ja lypsyasemalta löytyi isoja suurtehopuhaltimia. Etenkin lypsyaseman ja kokoomatilan viilennykseen on tärkeää panostaa, sillä lehmät joutuvat olemaan suhteellisen pienessä tilassa 2-3 kertaa päivässä, ja ilman ylimääräistä tuuletusta ilma saattaa muuttua erittäin tukalaksi eläimistä haihtuvan kosteuden ja lämmön takia.

Boosted-applikaatio on kehitetty mittaamaan robottinavetoiden toiminnallisuutta, joten lypsyasemapihatossa mitattiin työrutiinit manuaalisesti.

Boosted-applikaatio on kehitetty mittaamaan robottinavetoiden toiminnallisuutta, joten lypsyasemapihatossa mitattiin työrutiinit manuaalisesti.

Mittauskäynnin tavoitteena oli selvittää mm. eri eläinryhmien siirtymien kestot. Kauanko yhden lypsyryhmän siirtymä asemalle, ryhmän lypsy, ja ryhmän vienti takaisin vie aikaa. Kuinka tehokkaalla käytöllä asema on, saataisiinko lisää tehoja irti lypsystä? Tehdäänkö ylimääräistä työtä ja tuleeko jossain välissä hukkataukoja, jotka syövät valtavasti navetan tehokkuutta? Järvenpäälle suunnitellaan tällä hetkellä navetan laajentamista mikä kaksinkertaistaisi lehmien lukumäärän. Tulevaisuudessa saatetaan kokeilla kolmatta lypsykertaa, mikä myös monimutkaistaa työrutiineja, eläinten ryhmittelyä ja eläinliikennettä. Mittauskäynnin yksi tärkeimmistä tavoitteista olikin selvittää tilan nykyiset käytännöt ja tunnusluvut tehokkuudelle, jotta niiden pohjalta saataisiin laajennuksesta mahdollisimman optimoitu tulos.

Mittausta varten asennettiin kolme eri timelapse-kameraa. Yksi lypsyaseman päätyyn, yksi kattamaan kokoomatila ja välikäytävä sekä yksi lypsyhalliin tallentamaan eläinliikennettä. Iltalypsyn alkaessa aloitettiin mittaamaan työrutiineja. Koska Boosted-sovellus on suunniteltu robottitiloille, ei sillä onnistu suoraan lypsyasemapihaton mittaaminen. Niinpä mittaukset hoidettiin perinteisesti sekuntikellon, kynän ja paperin avulla.
Mittauskäynnin yksi tärkeimmistä tavoitteista olikin selvittää tilan nykyiset käytännöt ja tunnusluvut tehokkuudelle, jotta niiden pohjalta saataisiin laajennuksesta mahdollisimman optimoitu tulos.

Tilakäynniltä saatiin kerättyä paljon dataa eläinvirtojen liikkumisesta, lypsyaseman kapasiteetista, ja työrutiinien kestosta, mikä kaikki osoittautui äärimmäisen hyödylliseksi tiedoksi laajennusta suunniteltaessa. Käynnin pohjalta laadittiin Boosted-tyylinen raportti, jossa käytiin kehitysehdotuksia läpi. Yhdessä mietittiin erityisesti keinoja lypsyaseman kapasiteetin lisäämiseksi, jotta kasvava eläinmäärä saataisiin hoidettua entistä tehokkaammin. Tehokas lypsyasematyöskentely korostuu etenkin siirryttäessä kolmanteen lypsykertaan. Tiesitkö, että lypsytapahtuma saa kestää korkeintaan yhden tunnin per lypsyryhmä kun lehmät lypsetään kolmesti päivässä? Tämä aika sisältää myös siirtymiset eli itse lypsyajan tulee olla vieläkin nopeampi.

Lypsy on asemapihaton merkittävin työ, joka määrittää koko navetan tehokkuuden
Lypsy on asemapihaton merkittävin työ, joka määrittää koko navetan tehokkuuden.


Kiinnostuitko selvittämään oman navettasi työtehokkuutta? Haluatko löytää pullonkaulat työrutiineista, jotka taklaamalla lisäät omaa vapaa-aikaasi ja optimoit navettasi käyttöä? Ota yhteyttä ja tilaa oma Boosted-käyntisi!

Lähde:

https://thedairylandinitiative.vetmed.wisc.edu/home/housing-module/adult-cow-housing/milking-center/

About author

Antti Puuri

Agrologi, 4dBarnin kesätyöntekijä

Seuraa meitä

Ota Yhteyttä

Suomen yhteyshenkilö:

Sähköposti: info@4dbarn.com

Sähköposti: firstname.lastname@4dbarn.com

Osoite: Isokatu 16 B 11. 90100 Oulu, Finland

Yhdysvaltojen yhteyshenkilö: 

David W Kammel, Madison, WI

Puh. +1 608 212-9901

Japanin yhteyshenkilö: 

Tohtori Nahoko Kanai, Hokkaido, Japani

Sähköposti: info.japan@4dbarn.com