Nykyinen pihattosi toimii mutta lypsytyö tökkii ja työvoimaa ei fyysisesti rankkaan asemalypsyyn löydy. Lehmien tuotos on noussut ja kolmatta lypsykertaa tarvittaisiin.

Päivitä pihattosi ja karjanhoitorutiinisi robottilypsyyn

 

Robotti vanhaan pihattoon – tuostako vain?

Oletettavin ratkaisu olisi rakentaa uusi robottinavetta, mutta se ei ole aina taloudellisesti mahdollista, varsinkin jos olemassa oleva pihatto on suhteellisen uusi. Lisäksi uusi pihatto vaatii tuotannon laajentamista, jota voivat rajoittaa tilan resurssit ja maitomarkkinat. Toisaalta monilla tiloilla on hyvä pihatto ja olisi resurssien tuhlaamista olla käyttämättä navettaa edelleen lehmille. Näin ollen nykyisen pihaton muuttaminen robottilypsyyn voi olla erittäin hyvä vaihtoehto. 

Eli voinko nyt vaan ostaa robotit ja asentaa ne jotenkin pihattooni? Kyllä voit, mutta et välttämättä saavuta  tavoitteitasi työn tehokkuuden lisäämisessä ja lehmien tuotoksessa, mitä oletit robottilypsyn aikaansaavan. Olemme mitanneet työn tehokkuutta monissa pihatoissa, jonne robotti on asennettu jälkikäteen. Joillain tiloilla työtehokkuus ei ole merkittävästi parantunut asemalypsystä robottilypsyyn siirryttäessä. Miksi näin? 

Useimmissa tapauksissa robotti tai robotit on vain tiputettu pohjakuvaan sillä toiveajatuksella että se ratkaisee lypsyn automatisoinnin. Näin kyllä tapahtuu, mutta robottipihatto on paljon enemmän kuin saada lehmät lypsetyksi automaattisesti. Sen sijaan että olet ajanut lehmäryhmää asemalle, joidutkin nyt hakemaan yksittäisiä lehmiä robotille. Ja koska robotti lypsää vain yhtä lehmää kerrallaan, tämä voi pahimmassa tapauksessa viedä yhtä paljon aikaa kuin lypsäisit lehmät ryhmänä asemalla.

Lypsyrobotti on vain palapelin yksi pala 

Robotti on maidon korjuukone, ja sen hankkiminen pihattoon ei automaattisesti merkitse työn tehostumista. Me ajattelemme että pihatto itsessään on maidontuotannon työkalu ja robotti siellä on sen yksi komponentti. Jos haluat toimivan robottipihaton, sitä täytyy katsoa silloin kokonaisuutena ja miettiä lehmien hoitokäytännöt kokonaan uudelleen. Jos lehmien hoito robottipihatossa on uutta, silloin kannattaa hankkia ulkopuolista apua työrutiinien suunnitteluun ja eläinten hoitokäytäntöihin. Nämä ensin läpikäymällä saat selville, millainen pihaton muutos robotille pitää olla. Työrutiinien ja hoitokäytäntöjen läpikäynti suunnitteluvaiheessa on yhtä tärkeää laitettaessa robotti vanhaan pihattoon, kuin suunnitellessa kokonaan uutta. 

 

Robotin myötä muuttuu kaikki muukin kuin pelkkä lypsy

 

Katso rakentamisaikaa kauemmaksi

Olemassaolevassa pihatossa on eläimiä, kun sitä muutetaan robotille. Siellä voi olla myös muita rajoitteita kuten rajallisesti tilaa, olemassaoleva lantajärjestelmä, runkotolppia ja rakennuksia ympärillä mikäli navettaa robottimuutoksen yhteydessä laajennetaan. Tärkeä sääntö muutoskohteissa on katsoa pidemmälle kuin rakennusaikaan. On suuri houkutus sijoittaa robotit niin, että ne haittaavat muutosaikaista karjanhoitotyötä mahdollisimman vähän. Toki rakentamisaika lehmät ympärillä on haastavaa ja vaatii luovuutta järjestellä toiminta niin, että karjanhoito onnistuu silloinkin. Toinen virhe on minimoida muutostyöt robotin ympärillä säästääkseen rahaa. vanha totuus on kuitenkin olemassa. Maksa nyt ja säästä myöhemmin. Jos säästät investointivaiheessa, voi se maksaa sinulle moninkertaisesti pihaton käyttöiän aikana sekä työnä että saamattomana maitotuotoksena. 

“Työrutiinien ja hoitokäytäntöjen läpikäynti suunnitteluvaiheessa on yhtä tärkeää robotti vanhaan pihattoon laitettaessa, kuin suunnitellessa kokonaan uutta”

 

Robotti ei tee pihatosta uutta

Yksi tärkeä asia muistaa on että robottilypsyyn siirtyminen ei ratkaise vanhan pihaton lehmien hyvinvointiin ja mukavuuteen liittyviä ongelmia, jonsei niille samanaikaisesti mitään tehdä. Parsien mitoitus ja lantakäytävien leveys on vanhoissa navetoissa lähes aina alle nykysuositusten. Hyvin toimivassa robottinavetassa lehmien pitää maata parsissa, niin että käytävät ovat auki robotille vapaaehtoista kulkua varten. Asemapihatossa tämä ei ole niin iso ongelma, koska lehmät ajetaan ryhmänä kokoomatilaan asemalle. Yleisesti peruskorjauskohteissa ei ole syytä odottaa täysin vastaavaa tehokkuutta kuin uudessa pihatossa, koska pihatto on vanha ja mitoitukset ovat mitä ovat. Robottiin siirryttäessä olisikin hyvä tehdä joitain päivityksiä myös itse pihattoon. Päätavoite tulisi olla saada lehmät makaamaan parsissa paremmin. Tällä saadaan kapeasta ja hyvin hankalasti levitettävästä lantakäytävästä johtuva haitta pienemmäksi. Erittäin tärkeä kehitettävä osa-alue on ilmanvaihto ja viilennys. Kesän kuumalla lehmät tulevat laiskoiksi kulkemaan robotilla ja ajettavia lehmiä voi silloin olla paljon.

Käytä aikaa suunnitteluun

Suunnitteluvaiheen merkitys on avainasemassa, myös laitettaessa robotti vanhaan pihattoon. Kaikki alkaa managementista. Robottilypsy ei ole ainoastaan uusi tapa lypsää, se on uusi tapa hoitaa lehmiä. Robottilypsyyn siirryttäessä koko karjamanagement on mietittävä uudelleen. 

Suunnittelukohteet joissa robotti on laitettu vanhaan navettaan ja joissa me olemme olleet mukana suunnittelemassa ja valmentamassa, osoittavat meille mitä on mahdollista saavuttaa. Työmäärä on parhaimmillaan tippunut puoleen ja usein myös maitomäärä noussut toiminnallisuuden ja siitä seuraavien lisääntyneiden lypsykäyntien vuoksi.

Aseta siis tavoite riittävän korkealle, älä tyydy vain lypsyjärjestelmän vaihtamiseen. 

 

About author

Jouni Pitkäranta

4dBarn arkkitehti

Seuraa meitä

Ota Yhteyttä

Suomen yhteyshenkilö:

Sähköposti: info@4dbarn.com

Sähköposti: firstname.lastname@4dbarn.com

Osoite: Isokatu 16 B 11. 90100 Oulu, Finland

Yhdysvaltojen yhteyshenkilö: 

David W Kammel, Madison, WI

Puh. +1 608 212-9901

Japanin yhteyshenkilö: 

Tohtori Nahoko Kanai, Hokkaido, Japani

Sähköposti: info.japan@4dbarn.com