Lämpöstressi on kesäkuukausien merkittävä haaste maitotiloilla, sillä se vaikuttaa sekä lehmien hyvinvointiin, terveyteen ja maidontuotantoon. Yksi tehokkaimmista ehkäisymenetelmistä on riittävän ilmavirtauksen takaaminen viilennyspuhaltimilla. Mutta mitä voit tehdä silloin, kun tuulettimet eivät ehdi navettaan ennen lämpöstressin alkua tai investointi on liian kallis?

 

Tässä blogitekstissä käsitellään yhdeksän käytännönläheistä vinkkiä, joilla voit pienentää lämpöstressin vaikutuksia karjassasi. Nämä menetelmät eivät vaadi suuria investointeja tai teknisiä asennuksia, vaan keskittyvät olemassa olevien tilojen ja resurssien tehokkaampaan käyttöön.

 

1. Tarkkaile lehmiä ja reagoi lämpöstressiin ajoissa

Tarkkaile lehmiesi käytöstä ja kiinnitä erityistä huomiota esimerkiksi niiden hengitystiheyteen. Sen ollessa 60-75/minuutissa lehmä kärsii jo lämpöstressistä, mutta ei näytä välttämättä vielä mitään muita oireita! Muista, että muutos maitotankissa näkyy vasta yleensä muutaman päivän jälkeen lämpöstressin alkamisesta. Kun lehmien käyttäytyminen muuttuu (esim. ylimääräinen seisoskelu, parveilu varjossa ja vesialtaiden ympärillä), on lämpöstressi jatkunut jo jonkin aikaa, eikä kehon oma lämmönsäätely pysty enää poistamaan ylimääräistä lämpöä. Ennaltaehkäisy on lämpöstressin kanssa tärkeää, eli aloita viilennystoimet jo ennen kuin lämpötila ylittää 20 astetta.

2. Maksimoi navetan ilmanvaihto

Vanhemmissa ja matalammissa navetoissa kesäaikainen ilmanvaihto on usein puutteellinen. Tässä tapauksessa investointi navetan perusilmanvaihtoon on kaikkein tärkein kehitystoimi, sillä tehokas ilmanvaihto on yksi keskeisin tekijä lämpöstressin hallinnassa. Ilmanvaihdon tehostaminen esimerkiksi lisäämällä tuulettimia ja avaamalla sivuseinät auttavat parantamaan ilmavirtausta ja viilentämään navetan sisäilmaa.​ Pyri maksimoimaan läpiveto, jossa ilma virtaa tasaisesti koko navetan läpi, poistaen lämpimän ilman ja tuoden tilalle viileämpää. Tämä ei ainoastaan alenna lämpötilaa, vaan myös poistaa kosteutta ja haitallisia kaasuja, mikä parantaa ilmanlaatua.

3. Puhdista tuulettimet pölystä

Jos navetastasi löytyy tuulettimia, niiden säännöllinen puhdistus on välttämätöntä niiden tehokkuuden ja pitkäikäisyyden varmistamiseksi. Pöly ja muu lika voivat heikentää tuulettimien ilmanvirtausta jopa 30%, mikä johtaa myös suurempaan energiankulutukseen. Tarkista ja puhdista tuulettimet ainakin ennen kesän kuumimpia kuukausia ja tarvittaessa myös kesän aikana. Puhdistusprosessiin kuuluu tuulettimien siipien, suojakoteloiden ja ilmanottoaukkojen puhdistaminen. Varmista myös, että tuulettimien moottorit ja hihnat toimivat kunnolla, sillä kuluneet osat voivat myös vaikuttaa tuulettimien tehokkuuteen.

4. Huolehdi veden riittävyydestä

Kuumalla ilmalla lehmien vedentarve voi jopa tuplaantua, jolloin koetellaan vesialtaiden kapasiteettia ja toimivuutta. Onhan kaikki navetan vesialtaat toiminnassa, ja virtaahan niihin vettä tarpeeksi nopeasti, vaikka useampi lehmä joisikin samaan aikaan? Varmista myös veden puhtaus puhdistamalla allas kerran päivässä. Yksinkertainen keino lämpöstressin ennaltaehkäisyyn on ottaa käyttöön ”sesonkivesialtaita” helteiden aikaan. Nämä vesialtaat on tarkoitettu käytettäväksi vain kuumilla keleillä, joten ne voivat olla todella rakenteeltaan yksinkertaisia ja siten edullisia toteuttaa.

 

Esimerkiksi suuresta rumpuputkesta voidaan tehdä väliaikainen vesiallas kesän ajaksi

 

5. Viilennä lehmiä vedellä 

Lehmien selkien kasteleminen vedellä voi olla tehokas keino lievittää lämpöstressiä etenkin äkillisissä lämpöaalloissa. Tällä tavalla voidaan tehokkaasti alentaa lehmien ruumiinlämpötilaa. Vettä voidaan hyödyntää viilennykseen joko viilentämällä ilmaa tai suoraan lehmiä. Vettä tulee käyttää reilusti ja karvan tulee kastua ihoon saakka, jotta menetelmä viilentää. Tämä menetelmä on erityisen hyödyllinen, kun se yhdistetään muihin viilennystoimenpiteisiin, kuten tuulettimien käyttöön.

6. Pienennä navetan täyttöastetta

Onko navettasi matala ja ilmanvaihto kesällä puutteellinen? Jokainen lehmä tuottaa lämpöä, ja sitä kautta lämmittää navettaa. Kesällä olisikin parempi, että navetassa olisi vähemmän eläimiä, jos ilmanvaihdon kanssa on haasteita. Käytännössä tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi siirtämällä pihatosta umpilehmiä laitumelle. Muista, että laitumelta tulee kuitenkin aina löytyä varjoja eläimille. Umpilehmiltä vapautunut tila voidaan ottaa lypsylehmille käyttöön, mikä väljentää niiden olosuhteita. Iltaisin lehmät voi päästää viilentymään laitumelle tai tarhaan, ja siinä samassa myös navetta jäähtyy nopeammin, kun eläimet ovat ulkona.

7. Jaa tuore rehu yötä vasten

Helteiden aikaan lehmien syömis- ja juomiskäyttäytyminen muuttuvat, mikä on hyvä ottaa huomioon myös ruokinnassa. Yöksi lämpötila usein laskee selkeästi päivään verrattuna, joten hyödynnä nämä päivän viileimmät tunnit ja jaa tuore rehu yötä vasten. Näin rehu säilyy mahdollisimman pitkään viileänä, ja maistuu lehmille paremmin päivän viileimpänä aikana. Tarkkaile kuitenkin jatkuvasti, miten rehu käyttäytyy. Se ei saa lämmetä, mutta on tärkeää, että hyvälaatuista rehua on tarjolla koko ajan. Olisiko useampi rehunjakokerta mahdollista työnkäytännöllisesti? Voit myös keskustella aiheesta ruokintasuunnittelijasi kanssa ja kysyä häneltä mahdollisesta säilöntäaineen lisäämisestä rehuun.

 

8. Vältä lehmiä stressaavia toimenpiteitä

Lämpöstressi aiheuttaa nimensä mukaisesti stressireaktion, joten pyri vähentämään kaikki muu stressaava lehmän elämästä hellejaksoina. Esimerkiksi eläinten siirrot ja kilpailu rehusta sekä vedestä aiheuttavat lehmälle stressiä, joten huolehdi etenkin veden ja rehun riittävyydestä ympäri vuorokauden. Myös pitkäkestoisia hoitoimenpiteitä, kuten sorkkahoitoja ja tiineystarkastuksia on syytä välttää pahimpien helteiden aikaan, tai ainakin ajoittaa ne päivän viileälle ajalle, sillä ylimääräinen liikuttaminen saattaa nostaa lehmän ruumiinlämpöä merkittävästi. Vältä myös rokottamista helteiden aikaan, tai ainakin tee se varhain aamulla viileimpien tuntien aikaan. Lypsyasemapihatoissa pyri minimoimaan lehmien viettämä aika kokoomatilassa ja lypsyasemalla.

9. Tarjoa suojaa suoralta auringonpaisteelta 

Varjot voivat vähentää suoraa auringon paistetta navettaan ja alentaa ympäristön lämpötilaa, mikä auttaa lehmiä pysymään viileämpinä. Varjostus suoralta auringonvalolta parantaa eläinten mukavuutta ja vähentää lämpöstressin riskiä. Sijoita varjostus strategisesti suojaamaan ruokinta-alueita ja makuupaikkoja, jotta lehmät hyötyvät varjosta syödessään tai levätessään.

On tärkeää muistaa, että viilennystoimia ei pitäisi kohdistaa ainoastaan lypsylehmiin, sillä kaikki naudat kärsivät lämpöstressistä.

Tässä blogitekstissä esitellyt vinkit, kuten vesialtaiden lisääminen ja eläintiheyden vähentäminen, auttavat lievittämään välitöntä lämpöstressiä. Todelliset jäähdytystoimenpiteet saadaan aikaan kuitenkin vain viilennyspuhaltimilla ja lehmien kastelemisella. Yhdistämällä nämä toimet on mahdollista minimoida lämpöstressin vaikutukset.

On tärkeää muistaa, että viilennystoimia ei pitäisi kohdistaa ainoastaan lypsylehmiin, sillä kaikki naudat kärsivät lämpöstressistä. Myös kasvavilla eläimillä voi olla negatiivisia vaikutuksia niiden kehitykseen lämpöstressin vuoksi. Umpilehmillä lämpöstressi vaikuttaa emän lisäksi myös sikiöön ja tulevaan maidontuotantoon.      

Lämpöstressin tehokas hallinta ei ainoastaan paranna lyhytaikaisesti maidontuotantoa vaan edistää myös eläinten pitkäaikaista terveyttä ja hedelmällisyyttä. Tämä näkyy paitsi parempana tuottavuutena, vähentyneinä terveysongelmina ja alentuneina hoitokustannuksina. Oikeilla toimintatavoilla ja tehokkailla viilennysratkaisuilla on mahdollista minimoida lämpöstressin vaikutukset ja ylläpitää sujuvaa eläinliikennettä.

Haluatko opiskella lisää - osta  Navetan viilennys - webinaari ?

 

Seuraa meitä

Ota Yhteyttä

Suomen yhteyshenkilö:

Sähköposti: info@4dbarn.com

Sähköposti: firstname.lastname@4dbarn.com

Osoite: Isokatu 16 B 11. 90100 Oulu, Finland

Yhdysvaltojen yhteyshenkilö: 

David W Kammel, Madison, WI

Puh. +1 608 212-9901

Japanin yhteyshenkilö: 

Tohtori Nahoko Kanai, Hokkaido, Japani

Sähköposti: info.japan@4dbarn.com