Yksi kiinnostuksen kohde 4dBarn-vuodepakkauspinta-alatutkimuksessa oli alueen käytännöllisyys ja toimivuus. Navetta on monimutkainen rakennus, ja siirtymälehmätilat ovat vain pieni osa siitä, mutta yhtä tärkeää on viettää aikaa alueen suunnitteluun. Näin voit välttää epäkäytännölliset ja aikaa vievät ratkaisut. Listasimme muutamia omia havaintojamme ja haastateltujen viljelijöiden käytännön kokemuksia siitä, mitä tulee ottaa huomioon sängyn pakkausaluetta suunniteltaessa. Näitä voidaan tarkastella myös oman jo toimivan vuodealueen näkökulmasta; Löydätkö pisteitä, joita voisit käyttää omassa navettassasi tehdäksesi siitä käytännöllisemmän ja työvoimatehokkaamman?

Simple routes for machinery
Yksinkertaiset reitit koneille

1. Reitit

Suunnittele sujuvat reitit lehmille ja koneille. Yksinkertaiset ja helposti valmistettavat reitit tekevät lehmän siirrosta helppoa ja nopeaa. Harkitse tarvittavan työn valmistelua ennen tyhjentämistä tai uusien vuodevaatteiden lisäämistä; Mihin eläimet laitetaan tyhjennyksen aikana, mitkä portit kääntyvät, onko laitteita, jotka on siirrettävä pois koneiden tieltä, miten ja missä on vuodevaatteiden säilytys ja mihin likaiset vuodevaatteet laitetaan. Vuodepaikan tyhjennys kestää kauemmin, jos käytössä on vain pienkuormaaja tai valmistelu vie aikaa. Reittien on oltava riittävän suuria teleskooppikurottajalle tai traktorille, jotta työt sujuvat jouhevasti.

A thin layer of bedding on a slippery floor
Ohut kerros vuodevaatteita liukkaalla lattialla

2. Vuodevaatteiden syvyys

Alle 15 cm syvä olki- tai turvekuivikekerros voi olla liukas lehmien alla, koska sorkat liukuvat betonilattialle kuivikkeen alle. Hiekka tai hake pohjakerroksena estää liukastumisen ja auttaa lehmiä seisomaan tai asettumaan tasaisesti. Ensisijainen ratkaisu on kuitenkin rakentaa syvempi kuivikealue.


The bedding gets dirtier faster near the feeding table if there is no manure alley
Kuivikkeet likaantuvat nopeammin ruokintapöydän lähellä, jos lantakujaa ei ole

3. Lantakujan puhdistus

Lantakujan puhdistamiseen on monia tapoja (käsin kaapiminen, lantarobotti, lannan kaavin, satunnainen huuhtelu ja ilman puhdistusta). Automaattisia lantakavinta ei suositella, koska kaavin voi viedä vastasyntyneen vasikan. Siksi jotkut maatilat käyttävät lannan kaavinta vain manuaalisesti. Kahdella tutkimustilalla ei ollut ruokintapöydän edessä lantakujaa. Kuivikkeet likaantuivat ja kastuivat ensin ruokintapöydän lähellä, ja tämä alue on parasta tyhjentää useammin. Yksinkertaisesti useamman kuivikkeen käyttäminen tällä alueella ei ole hyvä ratkaisu, koska kuivikkeiden taso nousee liikaa ruokintapöydän korkeuteen verrattuna.


Water trough may wet the bedding
Vesisäiliö voi kastella vuodevaatteet

4. Juoma-astioiden sijoittaminen

Vuodetun alueen viereen sijoitetut vesikourut kastelevat vuodevaatteet, kun lehmät juovat tai sitkeät puhdistetaan. Vuodevaatteiden tarpeettoman liotuksen estämiseksi on parasta sijoittaa kourut niin, että lehmät voivat juoda vain lantakujalta.

A handling corner with a headgate (left), a gate to guide a cow to a corner (right)

Käsittelynurkkaus, jossa on pääluukku (vasemmalla), portti lehmän ohjaamiseksi nurkkaan (oikealla)

5. Ajokulma ajoluukulla

Käsittelypaikka on tärkeä, jotta lehmälle voidaan antaa esimerkiksi kalsiumia turvallisesti ja sujuvasti. Puuttuvat maatilat olivat ratkaisseet ongelman lisäämällä portin ohjaamaan lehmän yhteen nurkkaan.


Light fences (left), and a fence with a movable pole in the middle (right)
Kevyet aidat (vasemmalla) ja aita, jossa on liikkuva pylväs keskellä (oikealla)

6. Aidat sängyn sisällä

Jos eläimet on erotettava erillisiin ryhmiin, ei ole suositeltavaa rakentaa kiinteitä pylväitä kuivikkeiden sisään. Kun lisäät uusia vuodevaatteita tai tyhjennät alueen, sinun on kierrettävä pylväiden ympäri, ja se vie liikaa aikaa. Kapeampien alueiden kevyet aidat kantavat itsensä ja ovat kevyitä kääntyä sivuille. Raskaammat aidat laajemmilla kuivikealueilla saattavat tarvita pylvään keskelle. Yhdellä tilalla oli pylväs kahden aidan välissä. Pylvään pohjaan kiinnitettiin autonrengas, jolloin aidat voitiin tarvittaessa kääntää sivuille pienkuormaajalla.

VIC 24/7 access to robot

VIC 24/7 pääsy robottiin

7. VIC 24/7 pääsy robottiin

Tuoreessa ryhmässä lehmät ovat helposti havaittavissa ja niiden terveyttä voidaan seurata kuin isossa lypsyryhmässä. Kun lehmiä pidetään pidempään sängyssä, on hyvä suunnitella 24/7 reitti robotille. Näin lehmät voivat mennä lypsämään myös itsenäisesti ja voit säästää työaikaa. Rauhallisen ja löysän ryhmän merkitys korostuu isommilla tiloilla, joissa lehmät siirretään isoon, (useita AMS) lypsyryhmään. 3 tilalla 12: sta oli VIC 24/7 pääsy robottiin ja he olivat erittäin tyytyväisiä siihen.

Vuodepakkausalue voi tuntua erittäin työläältä. Kun otat huomioon kaikki yksityiskohdat, saat sujuvan eläinliikenteen ja tehokkaan kuivikkeiden tyhjennyksen ja täytön. Yksityiskohtainen etukäteissuunnittelu palkitsee sinut toimivalla ja käytännöllisellä vuodepakkausalueella!

About author

Emmi-Leena Viitanen

Seuraa meitä

Ota Yhteyttä

Suomen yhteyshenkilö:

Sähköposti: info@4dbarn.com

Sähköposti: firstname.lastname@4dbarn.com

Osoite: Isokatu 16 B 11. 90100 Oulu, Finland

Yhdysvaltojen yhteyshenkilö: 

David W Kammel, Madison, WI

Puh. +1 608 212-9901

Japanin yhteyshenkilö: 

Tohtori Nahoko Kanai, Hokkaido, Japani

Sähköposti: info.japan@4dbarn.com