Oikein suunniteltu ja mitoitettu hiehonavetta edistää eläinten terveyttä, kasvua ja mukavuutta. Siellä on asianmukainen ilmanvaihto hengitystiesairauksien vähentämiseksi sekä runsaasti ruokintatilaa, vettä ja lepopaikkoja tarjolla.

Tilan rakentaminen hiehoille voi olla haastavaa, sillä nämä nuoret eläimet kasvavat nopeasti ja niiden tilantarve karsinoissa ja parsissa muuttuu jopa kolmen kuukauden välein. Kun suunnittelet navettaa tuleville lehmille, on muutamia näkökohtia, joita et halua jättää huomiotta.

1. Ryhmittele eläimet hiehonavetassa

Hiehojen ryhmittely on yksi tärkeimmistä päätöksistä, mikä pitää tehdä suunnitelmaa laatiessa. Hiehot voidaan ryhmitellä iän mukaan, mutta jos eläinten välillä on suuria kokoeroja voi ryhmittely olla järkevää tehdä sen perusteella. Tämä lisää eläinten mukavuutta kun pienemmät ja yleensä arimmat eläimet saavat myös osansa rehusta, vedestä ja mieluisista makuupaikoista.

Kun ryhmäkoosta siirrytään seuraavaan, isompaan karsinaan, mitoitetaan asuintilat sen mukaisesti. Esimerkkinä voidaan mainita, että 6 kuukauden ikäiset hiehot tarvitsevat noin 45 cm ruokintapöytätilaa ja 90 cm leveän parren, kun taas 18 kuukauden ikäinen hieho tarvitsee noin 65 cm ruokintapöytätilaa ja 110 cm leveän parren. Ja näissäkin on aina tärkeää huomioida eläinten koko tilakohtaisesti. 

Heifer barn deep bedded stalls headlocks

2. Parsi vai pehkukarsina nuorkarjanavettaan

Moni pohtii kuivikkeen saatavuuden vuoksi, pitäisikö tuleva hiehonavetta toteuttaa parsilla vaiko pehkukarsinoilla. Alle 6 kuukauden ikäiset eläimet olisi hyvä pitää pehkukarsinoissa. Tämän iän jälkeen hiehot voidaan pitää aivan hyvin parsissa. Valittiinpa isommille hiehoille mikä tahansa makuupaikka, tärkeää on, että se sopii tilan käytäntöihin ja resursseihin. Pehkupohja vaatii parempaa ”itsekuria”, sillä on isompi riski ylitäytölle ja kuivituksesta tinkiminen heikentää nopeasti eläinten hyvinvointia.

Parret tulisi mitoittaa eläinryhmän koon mukaan. Vaikka hiehot ovatkin kevyempiä kuin lehmät ja sen vuoksi eivät niin herkkiä parren mahdollisille epämukavuuksille, pitäisi siitä huolimatta makuumukavuus nostaa tärkeysjärjestyksessä korkealle. Pehmeä parsipeti tai syväkuivikeparsi houkuttelee hiehon makaamaan siellä, missä pitääkin.

Heifers heifer barn deep bedded stalls

3. Poikkikäytävät

Jos hiehonavetta päädytään toteuttamaan parsilla, varmista, että jokaisessa ryhmässä on riittävästi poikkikäytäviä sillä näin hiehot voivat levittäytyä kunnolla koko ryhmäänsä ja väistää dominoivaa eläintä.

4. Vesialtaat hiehopihattoon

Poikkikäytävät toimivat myös erinomaisina paikkoina juoma-altaille. Poikkikäytävät ovat suosituimpia paikkoja ja melkein puolet juodusta vedestä kulutetaan näillä ylityspaikoilla.

5. Suunnittele ulkoilu hiehonavetasta

Hiehojen ulkoiluttaminen on hyödyllistä niiden fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin kannalta, sillä se antaa niille mahdollisuuden luonnolliseen käyttäytymiseen ja saada raitista ilmaa, auringonvaloa ja liikuntaa. Eläinten ulospääsy on myös imagokysymys. Kuluttajat ovat kiinnostuneita eläinten hyvinvoinnista ja moni arvostaa sitä, että eläimillä on mahdollisuus ulkoiluun.

Nuorkarja laitumella - lähikuvassa hiehot syövät nurmea

 

 6. Hiehonavetan oikeat ja tarpeelliset mitat

Luonnollisesti tuulettuvassa rakennuksessa riittävän korkea kattokorkeus takaa hyvän ilmanvaihdon. Viisi metriä on minimi, mihin pitäisi pyrkiä. Lisäksi korkea sivuseinät ja päädyt mahdollistavat sen, että hiehonavettaan päästään operoimaan koneellisesti. Kuivitus, karsinoiden puhdistus ja lantakäytävien kolaus on kaikki mahdollista hoitaa konetyönä.

7. Hiehopihaton laajentaminen tulevaisuudessa

Hiehonavetan kapasiteetin on tärkeä vastata tilasi nykyisiin tarpeisiin, mutta sen olisi tärkeä ottaa huomioon tilan tulevaisuuden kasvuennuste ja tavoitteet. Kuinka paljon kapasiteettia tulee olla mahdollista lisätä ja onko se mahdollista suunnitelulla rakennuspaikalla. Huomioi, kuinka suunniteltu rakennuspaikka sopii tilan olemassa olevana infrastruktuuriin ja kuljetusreitteihin.

 
Mistä aloittaa?

Ennen kuin varsinainen rakentaminen käynnistyy ja pääsee tekemään perustuksia rakennettavaan hiehopihattoon, pitää koko projekti ylipäänsä saada käyntiin. Pitääkö ensin päättää paikka vai suunnitella pohjapiirustus? Keneen otetaan ensimmäiseksi yhteyttä? 4dBarnilla on laaja osaaminen nuorkarjatilojen suunnittelusta. Me autamme löytämään vastaukset mm:

  • korjataanko vanhaa vai suunnitellaanko uusi?
  • minkä ikäisiä eläimiä rakennukseen sijoitetaan, kuinka paljon ja kuinka ne ryhmitellään?
  • rakennetaanko parsilla vaiko kuivikepohjalla?
  • ruokintapöytä ja etueste?

Ota rohkeasti yhteyttä ja aloitetaan hiehonavetan suunnittelu yhdessä! marjo.posio@4dbarn.com 

Katso asiakastarinoita tästä linkistä.

Lue, minkälainen palvelu 4dBarnin Designed - valmennusohjelma on?

Lue lehtijuttu Juhani Pitkärannan hiehopihaton projektista Maaseudun Tulevaisuus 17.3.2024 TILAAJILLE Seuraa meitä

Ota Yhteyttä

Suomen yhteyshenkilö:

Sähköposti: info@4dbarn.com

Sähköposti: firstname.lastname@4dbarn.com

Osoite: Isokatu 16 B 11. 90100 Oulu, Finland

Yhdysvaltojen yhteyshenkilö: 

David W Kammel, Madison, WI

Puh. +1 608 212-9901

Japanin yhteyshenkilö: 

Tohtori Nahoko Kanai, Hokkaido, Japani

Sähköposti: info.japan@4dbarn.com