Kävin heinäkuun lopulla 2023 Kanadan Ontariossa. Edellisestä käynnistä siellä olikin vierähtänyt jo yli 5 vuotta. Ontario, ehkä tarkemmin Länsi-Ontario on maidontuotannon erittäin vahvaa aluetta. Maitotiloja on vieri vieressä, keskimäärin tilakoko on vajaa 100 lehmää ja suurta osaa tiloja pyörittävät hollantilaiset maahanmuuttajat.
Kanadan maidontuotanto on erittäin säädeltyä, kiintiöjärjestelmä toisaalta estää rajua laajentamista, mutta toisaalta ylläpitää vakaata ja hyvää tuottajahintaa. Tästä syystä johtuen viljelijöillä on varaa investoida uusiin pihattoihin, myös pankit rahoittavat investointeja erittäin pitkillä maksuajoilla. Asemapihattojen muutos roboteille ei Ontariossa ole myöskään kovin yleistä vaan roboteille rakennetaan ennemmin uusia pihattoja.

Kanadan oppeja Suomessa jo 2010 -luvulta lähtien

Ontariosta on haettu oppia robottinavettojen suunnitteluun ja saatukin sitä viimeisen 15 vuoden aikana. Esimerkiksi kuusi makuuparsiriviä keskellä, molemmilla puolilla olevat leveät ruokintapöydät sekä ajettavien karsina ovat kanadalaista alkuperää. Lisäksi työn tehokkuuden näkökulma avautui ainakin itselleni aikoinaan myös siellä. Moni suomalainen 2010-2020 -luvun robottinavetta sisältää siis paljon kanadalaisia elementtejä.

Typical 6-row robotic barn with feeding tables on sites

Tyypillinen 6-rivinen robottinavetta reunapöydillä

 

Vierailin noin tusinassa uusia 2-11 robotin pihattoja kesän matkallani.  Mitään radikaalia uutta itse toiminnallisuuteen tai perusratkaisuihin ei ollut viiden vuoden aikana tullut, pihatot olivat pääsääntöisesti 6-rivisiä ja ruokintapöydät edelleen reunoilla, toiminnallisesti huolellisesti suunniteltuja ja hyvällä portituksella toteutettu. Kaikilla kolmella päärobottimerkillä lypsettiin 36–44 litraa maitoa päivässä. Kanadan kiintiöjärjestelmän takia pihatot ovat edelleen myös huomattavalla vajaatäytöllä. Parsissa suuntaus oli selvästi vielä enemmän hiekkakuivikkeeseen.

Muutoksen tuulet ovat puhaltaneet pihattojen ilmanvaihdossa

Johtuen yhä kuumenevista kesistä ja ymmärryksestä lämpöstressin aiheuttamiin ongelmiin, on suuressa osassa uusista pihatoista siirrytty koneelliseen ilmanvaihtoon. Puhaltimet vetävät ilmaa navetan läpi joko sen pituus- tai poikkisuunnassa vastakkaisessa päässä olevan verhoseinän kautta. Ilmavirran nopeutta ja suuntaa rakennuksen sisällä ohjataan joko välipuhaltimilla tai alhaalta auki olevilla väliseinillä. Ilmanvaihdon suunnasta riippuen puhutaan joko poikki-ilmanvaihdosta (cross ventilation) tai sitten tunneli-ilmanvaihdosta (tunnel ventilation) Ja näistä on erilaisia sovelluksia riippuen esimerkiksi pihaton koosta. Erityisesti isommat robottipihatot olivat lyhyitä mutta leveitä, kahden robotin osastot olivat pihatossa vierekkäin ja pihatto oli siten erittäin leveä.

10-robot barn with cross-ventilation
Poikki-ilmanvaihdolla toteutettu 10 robotin pihatto, joka koostuu viidestä vierekkäin olevasta kahden robotin ryhmästä

Yhdellä tilalla oli ns. Hybridi-ilmanvaihto. Kun lämpötila on alle 21 astetta, ilma vaihtuu luonnollisesti verhoseinien ja avattavan harjan kautta. Kun lämpötila on yli 21 C, siirrytään koneelliseen ilmanvaihtoon, jossa verhot suljetaan ja niiden päällä olevilla puhaltimilla ohjataan ilmaa parsirivien päälle.

Hybrid ventilation, freestalls, cows, sand bedding

Hybridi-ilmanvaihto, kesällä koneellisesti, talvella luonnollisesti

Kanada ja erityisesti Ontario on siis edelleen kiinnostava paikka tutustua uusiin robottipihatoihin, niitä rakennetaan siellä tasaiseen tahtiin.


Kirjoittaja Jouni Pitkäranta


Seuraa meitä

Ota Yhteyttä

Suomen yhteyshenkilö:

Sähköposti: info@4dbarn.com

Sähköposti: firstname.lastname@4dbarn.com

Osoite: Isokatu 16 B 11. 90100 Oulu, Finland

Yhdysvaltojen yhteyshenkilö: 

David W Kammel, Madison, WI

Puh. +1 608 212-9901

Japanin yhteyshenkilö: 

Tohtori Nahoko Kanai, Hokkaido, Japani

Sähköposti: info.japan@4dbarn.com