Mikä onkaan oikea aika erottaa vasikka emästään poikimisen jälkeen? Heti poikimispäivänä, äidinki, vai lähempänä vieroitusta? Tapoja tuntuu olevan yhtä paljon, kuinka kysymykseen vastaajiakin, eikä yhtä oikeaa vastausta löyydy.

Tuottajista toiset vannovat nopean erottamisen nimeen, toiset pitävät vasikat ja emät yhdessä pidempään. Asia on kysytty myös kuluttajilta ja useimmat heistä ovat olleet autuaan tietämättömiä Fe, Vaikka vasikka viedään myrkky emoltaan heti syntymän jälkeen. Ajatus erottamisesta näin varhain ei tunnu heistä hyvältä. Maitotuotteestarava asiakas toivoo vasikan saavan olla mahdollisimman pitkää aikaa emon alla.

Kahteen vuoden 2019 Journal of Dairy Science -julkaisuun on koottu kattavasti emo-vasikka -kontaktin kestoon liittyvät ajan - Tieto. Ja se tieto tai oikeastaan tiedon puute hämmentää, sillä tieteellisiä tutkimuksia emo-vasikka -kontaktin keston vaikutuksista eläinten käyttäytymiseen, Hyvinvointiin tai tuotokseen on tehty vähän.

Tutkimusten toteutustavat eroavat toisistaan niin, ettei suoria vertailuja pystyy juurikaan tekemään, jolloin myös kokoavien johtopäätösten teko on vaikeaa. Lisäksi vasikan ja emon muodostama kokonaisuus on kaikessa monimutkaidessaan niin laaja, Jollakin mittarilla huomioituna nopea erotus on parempi vaihtoehto, ja toisesta näkökulmasta katsottuna imettäminen pidemmän aikaa on selkeästi parempi.

Emo-vasikka -kontaktin tutkimisen monimutkaisuudesta kertoo jo se, Tutkitaan kahta aivan erilaisessa fysiologisessa tilassa eläintä. Emolle poikimisen jälkeiset viikot ovat kriittistä aikaa tuotoksen kannalta, ja toisaalta vasikka kasvaa ja kehittyy huimaa vauhtia elämänsä ensimmäisinä kuukausina. Kun eläimet jo lähtökohtaisesti kokevat yhdessä ja erikseen paljon muutoksia, on vaikea vetää luotettavia johtopäätöksiä, Mihin asioihin niiden yhdessä viettämän ajan pituudella on vaikutuksia.

emo-ja-vasikka
Kuva Maria Pitkäranta.

Kokemusperäisestikin moni on huomannut, Kun vasikka otetaan heti myrkky molempien kokema akuutti stressi erotilanteessa on ainakin päällisin puolin melko lie Vää. Jos taas vasikka on emonsa kanssa kontaktissa pidempään, huutelu puolin ja toisin voi jatkua päiväkausia. Tutkimukset osoittavat, Persia vasikalla pitkä yhdessäolo tekee niistä sosiaalisesti taitavampia, Leientää poikkeavaa tai huonoa käyttäytymistä ja tukee vasikan parempaa kasvua.

Pihattonavetassa sosiaalisuus on etu ja hyvä kasvu on tavoiteltavaa kaikille vasikoille. Pitkällä imettämisellä on tutkimusten mukaan lehmällekin positiivisia vaikutuksia, Esmerkiksi utaretulehdusten riski on pienempi. Vasikoiden terveydelle tai sairastuvuudelle löytyy kumpaakin tapaa puoltavia tutkimustuloksia, Eli vasikalle sopivien olosuhteiden luominen samoihin tiloihin lypsylehmien kanssa on vähintäänkin haastavaa.

Yksi asia on selvä molempien julkaisujen mukaan; lisää tutkimuksia tarvitaan, eikä mitään vielä voida sanoa varmaksi. Meidän maitobisneksen toimijoiden on tästä huolimatta toimittava käytännössä; hoidettava eläimemme ja investoitava eläintiloihin. Vaikka mielipiteet emon ja vasikan oikeasta erottamisajasta voivat itse kullakin olla vahvat ja vakaat, on aina välillä tuulettaa ajatuksiaan ja miettiä myös muita mahdollisuuksia ja niiden käytännön toteutusta.

Me 4dBarnissa seuraamme uusinta tutkimusta ja myös lypsykarjan hyvinvoinnista käytävää keskustelua. Kun tutkittua tietoa saadaan, on aika soveltaa se käytäntöön navetoissa. Sitä ennen pidetään ajatukset avoimina. Meillä on vielä paljon opittavaa parhaimmasta mahdollisesta tavasta kasvattaa vasikoitamme!

Lähteet:

Beaver et al 2019. Tarkastelu: Systemaattinen tarkastelu varhaisen erottamisen vaikutuksista lypsylehmien ja vasikan terveyteen. Journal of Dairy Science 102:5784-5910.

Meagher et al 2019. Kutsuttu tarkastelu: systemaattinen katsaus pitkittyneen lehmän vasikan kontaktin vaikutuksista käyttäytymiseen, hyvinvointiin, ja tuottavuus. Journal of Dairy Science 102:5765-5783.

About author

Emmi-Leena Viitanen yhdessä Virpi Kurkelan

Seuraa meitä

Ota Yhteyttä

Suomen yhteyshenkilö:

Sähköposti: info@4dbarn.com

Sähköposti: firstname.lastname@4dbarn.com

Osoite: Isokatu 16 B 11. 90100 Oulu, Finland

Yhdysvaltojen yhteyshenkilö: 

David W Kammel, Madison, WI

Puh. +1 608 212-9901

Japanin yhteyshenkilö: 

Tohtori Nahoko Kanai, Hokkaido, Japani

Sähköposti: info.japan@4dbarn.com