Me 4dBarnilla haluamme tietää, miten suunnittelemamme navetat toimivat käytännössä, ja miten niitä todellisuudessa käytetään. Artikkelissa ”Aika on rahaa robottitiloilla” Marjo Posio ja Jouni Pitkäranta esittelevät työseurantamittauksen tuloksia Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Hollannista ja Yhdysvalloista.

Robottinavetan kulmakivenä toimii eläinten sujuva kulkeminen lypsylle. Haettavat eläimet lisäävät työaikaa, sillä aikaa kuluu eläimen löytämiseen, ohjaamiseen robotille sekä joissain tapauksissa myös lypsyn onnistumisen tarkkailuun. Viljelijät, jotka tekevät rutiinit tehokkaasti, on enemmän aikaa hallinnollisiin päätöksiin, tulosten analysointiin ja tuotannon kehittämiseen.

Lue koko artikkeli linkin takaa!

avainsanat: tehokkuus, robottipihatto, työaika, lypsy, pihatto

Time is money in a robot barn
Kirjoittanut: Marjo Posio ja Jouni Pitkäranta
Julkaistu: Hoard´s Dairyman, 5/2016

”Time is money in a robot barn”, an article written by Posio and Pitkäranta, Hoards Dairyman magazine 5/2016

Seuraa meitä

Ota Yhteyttä

Suomen yhteyshenkilö:

Sähköposti: info@4dbarn.com

Sähköposti: firstname.lastname@4dbarn.com

Osoite: Isokatu 16 B 11. 90100 Oulu, Finland

Yhdysvaltojen yhteyshenkilö: 

David W Kammel, Madison, WI

Puh. +1 608 212-9901

Japanin yhteyshenkilö: 

Tohtori Nahoko Kanai, Hokkaido, Japani

Sähköposti: info.japan@4dbarn.com