Artikkelissa Pitkäranta sekä Kurkela kertovat siitä, miten navetan hallinta sekä työtehokkuus otetaan huomioon suunnitellessa uutta tai muokatessa vanhaa lypsypihattoa 4dBarn Design palvelussa. Pelkkä automaattinen lypsy ei takaa työajansäästöjä, eikä varmista lehmien hyvinvointia sekä hyvää tuotantoa. Lypsykarjan hoitaminen on paljon muutakin kuin lehmän lypsämistä. Siksi koko pihattoon liittyvä järjestelmä on suunniteltava huolella ja ammattitaidolla.

4dBarn on tutkinut robottinavetoiden työaikoja vuodesta 2014 lähtien. Kun olemme kävelleet navetassa työskentelevien ihmisten perässä aamutöiden aikana ja haastatelleet heitä toimitavoista, on selvää, että nykyisissä robottinavetoissa on valtava vaihtelu työvoiman kulutuksessa. Työtehokkuutta voidaan mitata monin tavoin. Yksi hyvin informatiivinen tapa ilmaista työtehokkuus numeroina on jakaa myytävän maidon määrä työtunneilla. Tutkimustiloillamme, joilla lypsettiin yhdestä kahdeksaan AMS-yksikköön, työtehokkuus vaihteli 309:stä 2 075 maitokiloon työtuntia kohden. 

avainsanat: 4dBarn Design, Boosted, työtehokkuus, suunnitelma, työaika, hyvinvointi, maidontuotanto

Linkki verkkoartikkeliin:

https://www.progressivedairy.com/topics/barns-equipment/how-to-plan-a-robot-barn-to-maximize-labor-efficiency

How to plan a robot barn to maximize labor efficiency
Kirjoittanut: Jouni Pitkäranta ja Virpi Kurkela
Julkaisu: Progressive Dairy, heinäkuu 2019

How to Plan a Robot Barn to Maximize Labor Efficiency, Jouni Pitkäranta and Virpi Kurkela

Seuraa meitä

Ota Yhteyttä

Suomen yhteyshenkilö:

Sähköposti: info@4dbarn.com

Sähköposti: firstname.lastname@4dbarn.com

Osoite: Isokatu 16 B 11. 90100 Oulu, Finland

Yhdysvaltojen yhteyshenkilö: 

David W Kammel, Madison, WI

Puh. +1 608 212-9901

Japanin yhteyshenkilö: 

Tohtori Nahoko Kanai, Hokkaido, Japani

Sähköposti: info.japan@4dbarn.com