Miten työaikaa per vasikka voidaan säästää? 4dBarnin keräämän aineiston mukaan vasikoihin kuluva työaika vaihtelee suuresti tiloilla. Uutta vasikkalaa suunnitellessa sujuvat työrutiinit vaarantamatta vasikan terveyttä on hyvä ottaa erityisen tarkasti huomioon. 

Olennaista on miettiä, mikä työ on tuottavaa ja mikä ei. Hyvällä managementilla sekä hyödyntämällä laitteita ja teknologiaa sujuvien rutiinien suorittamiseen, voidaan säästää aikaa ja kustannuksia vasikoiden kasvatuksessa.

Keskimäärin tilat käyttivät 3,4 minuuttia työaikaa per vasikka/ruokinta. Vaihteluväli vasikoiden hoitoon kuluvasta ajasta vaihteli 0,4 minuutista jopa 11,5 minuuttiin. Säästämällä 30 sekuntia vasikkaa kohden säästää 30 vasikan kanssa jo 15 minuuttia työaikaa per navettarutiini. Jos vasikoita ruokittaisiin 3 kertaa päivässä, säästettäisiin 45 minuuttia päivässä ja 270 tuntia vuodessa.

Lue koko vasikkaspesialisti Marjo Posion sekä eläinlääkäri Virpi Kurkelan artikkeli ”Suunnittele vasikkalasi työaikaa ajatellen”

avainsanat: vasikkala, työrutiinit, työaika, tehokkuus, terveys, vasikat

Design your calf barn with time in mind
Kirjoittanut: Marjo Posio ja Virpi Kurkela
julkaisu: Hoard’s Dairyman, 5/2018

Design your calf barn with time in mind (Posio & Kurkela), Hoard´s Dairyman 5/2018

 

Seuraa meitä

Ota Yhteyttä

Suomen yhteyshenkilö:

Sähköposti: info@4dbarn.com

Sähköposti: firstname.lastname@4dbarn.com

Osoite: Isokatu 16 B 11. 90100 Oulu, Finland

Yhdysvaltojen yhteyshenkilö: 

David W Kammel, Madison, WI

Puh. +1 608 212-9901

Japanin yhteyshenkilö: 

Tohtori Nahoko Kanai, Hokkaido, Japani

Sähköposti: info.japan@4dbarn.com