Lehmä rakastaa rutiininomaista elämäänsä. Mukavuutta ja vähästressisiä olosuhteita luovat jokaisen yksilön mahdollisuus levätä ja syödä rauhassa, myös käydä sujuvasti lypsyllä. Näillä elementeillä taataan terve elinympäristö sekä tuottavat lehmät. Lehmien hyvinvointi ja mukavuus on tärkein osa robottipihaton onnistunutta suunnittelua.
 
Automaattinen lypsy antaa jokaiselle lehmälle mahdollisuuden kehittää omat rutiininsa ilman pelkoa ja pakottamatta sitä noudattamaan toisen lehmän tai maidontuottajan rutiineja. Ontuminen vahingoittaa lehmää ja maidontuotantoa. Ontuva lehmä ei käy lypsyllä niin usein kuin normaalisti, sillä kävely sattuu. 

Sujuva työskentely eläinten kanssa, ennaltaehkäisevä terveydenhoito sekä riskien huomioiminen jo pihaton suunnitteluvaiheessa tukevat eläinten hyvinvointia ja tukevat stressittömämpään elämään pihatossa.

Lue koko eläinlääkäri Virpi Kurkelan sekä arkkitehti Jouni Pitkärannan artikkeli navetan rakentamisesta lehmille.

avainsanat: hyvinvointi, rutiinit, stressin ennaltaehkäisy, olosuhteet, terveys

A barn built for the cows (Kurkela & Pitkäranta), Hoards Dairyman 11/2019

Seuraa meitä

Ota Yhteyttä

Suomen yhteyshenkilö:

Sähköposti: info@4dbarn.com

Sähköposti: firstname.lastname@4dbarn.com

Osoite: Isokatu 16 B 11. 90100 Oulu, Finland

Yhdysvaltojen yhteyshenkilö: 

David W Kammel, Madison, WI

Puh. +1 608 212-9901

Japanin yhteyshenkilö: 

Tohtori Nahoko Kanai, Hokkaido, Japani

Sähköposti: info.japan@4dbarn.com