Lypsylehmien navetta on monimutkainen rakennus, jonka on täytettävä sekä lehmien että työskentelevien ihmisten tarpeet. Monet pienet yksityiskohdat on sovitettava yhteen.

Aivan navetan suunnitteluprosessin alussa, ennen kuin mitään pohjapiirustusta on piirretty tai valittu luetteloista, viljelijän on istuttava alas ja laadittava luettelo uuden navetan hoitostrategioista. Jotta tämä "toivomuslista" pysyisi käytännön tasolla, voisi aloittaa luetteloimalla kaikki lehmien päivittäiset tai viikoittaiset askareet nykyisissä tiloissa. Mitä tehtäviä tehdään joka päivä? Mitkä tehdään viikoittain? 

Tarkastele sitten luetteloa kriittisesti: Oletko tyytyväinen työskentelytapoihin ja niiden tuloksiin? Mitä pitäisi parantaa? Mitä uusia työmenetelmiä tai johtamisstrategioita voidaan käyttää uudessa rakennuksessa? On erittäin hyödyllistä ottaa neuvonantajat ja myös työntekijät mukaan ajatteluprosessiin.

Lue koko eläinlääkäri Virpi Kurkelan artikkeli ”5 things to include in a barn design plan”, mitkä viisi asiaa tulisi sisällyttää jokaisen navetan suunnitelmaan. 

avainsanat: navettasuunnitelma, automaattilypsy, robottipihatto, hyvinvointi, työtehokkuus

Linkki verkkoartikkeliin:

https://www.progressivedairy.com/topics/barns-equipment/5-things-to-include-in-a-barn-design-plan

 

5 Things to Include in a Barn Design Plan (Virpi Kurkela), Progressive Dairy 4/2020 

Seuraa meitä

Ota Yhteyttä

Suomen yhteyshenkilö:

Sähköposti: info@4dbarn.com

Sähköposti: firstname.lastname@4dbarn.com

Osoite: Isokatu 16 B 11. 90100 Oulu, Finland

Yhdysvaltojen yhteyshenkilö: 

David W Kammel, Madison, WI

Puh. +1 608 212-9901

Japanin yhteyshenkilö: 

Tohtori Nahoko Kanai, Hokkaido, Japani

Sähköposti: info.japan@4dbarn.com